Biblioteca ortodoxă

 

Ştiri

 • 21.10.14

  În Marea Britanie şi Suedia, zeci de copii au fost lăsaţi să moară de către medici, deşi supraviețuiseră avortului.

  Un document publicat de siteul american Lifesitenews arată situaţiile teribile care se petrec în unele din maternităţile occidentale. Astfel, într-o luare de poziţie a lui Angel Pintado către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei se arată că pruncii care supravieţuiesc avortului nu sunt considerate fiinţe umane şi sunt lăsate să moară.

  Citeşte mai mult...
 • 21.10.14

  Tatăl a 13 copii: „Când s-au înmulţit copiii, ne-am îmbogăţit şi noi!" – interviu cu familia care a primit Ordinul Patriarhal „Sfinţii Martiri Brâncoveni"
  Neculai şi Georgeta Popa din localitatea Roznov, judeţul Neamţ, sunt părinții unei familii cu 13 copii. De sărbătoarea Sfintei Parascheva, la Iași, ei au primit înalta distincţie Ordinul Patriarhal „Sfinţii Martiri Brâncoveni" pentru bucuria cu care au acceptat şi întâmpinat viaţa în familia lor şi pentru jertfa constantă depusă în creşterea copiilor lor.Distincţia a fost acordată în prezenţa ierarhilor şi oficialităților de stat care au participat la hramul Cuvioasei Parascheva.Stiripentruviata.ro a obținut un interviu fulger chiar după acordarea distincției.

  Citeşte mai mult...
 • 17.10.14

  Apel către suflarea  ortodoxă

  Dragi vizitatori, apelăm la ajutorul vostru, pentru că cu greu facem față lucrurilor pe site. Avem nevoie de 1-2 persoane cu cunoștințe în filologie, pentru a corecta textul primit la întrebări și alte texte pentru postare, dacă cineva are capacități de traducere din rusă în română

  Citeşte mai mult...
 • 13.10.14

  Mîine sărbătorim Acoperământul Maicii Domnului

  Acoperământul Maicii Domnului

  altPopular, pe filieră slavo-rusă: Pocrovul, este o sărbătoare a Maicii Domnului care se prăznuiește la 1/14 octombrie, în amintirea unei minuni întâmplate în biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, pe timpul împăratului Leon al VI-lea „Filozoful" (886 – 912), când Sfânta Fecioară s-a arătat, în toată mărirea ei cerească, Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor.

  Citeşte mai mult...
 • 11.10.14

  Protoiereul Victor Botnarenco, parohul bisericii din s. Jora de jos, r. Orhei – la 20 de ani de slujire la Altarul Domnului

  Protoiereul Victor Botnarenco, parohul bisericii din s. Jora de jos, r. Orhei la 20 de ani de slujire la Altarul Domnului Preacucernice Părinte Victor, Cu ocazia aniversării a două decenii de slujire cu vrednicie la Altarul Domnului, Vă urăm să aveți parte de deplină sănătate trupească și sufletească, în speranța că și de acum înainte, cu aceiași râvnă și dedicație.

  Citeşte mai mult...
Articole şi studii


PDF Imprimare Email
Marţi, 21 Octombrie 2014 17:57

Despre nevoințele duhovnicești și pericolele de la vârsta maturității

Sfântul Serafim de Sarov

altNu trebuie să te dedai la nevoințe care sunt mai presus de puterile tale, ci să te străduiești încât prietenul nostru, trupul, să rămână credincios și în stare să contribuie la întărirea virtuților.

Să umbli pe calea de mijloc: Să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga (Proverbe 4,27). Duhului să-i dai cele duhovnicești, iar trupului cele trupești, adică cele necesare pentru întreținerea acestei vieți trecătoare, după cuvântul Domnului: Dați deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu (Matei 22, 21)

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 11 Octombrie 2014 09:24

Mirenii să nu uite că în lipsa unei rugăciuni comune în familie nu poate exista şi „biserica din casă"!

altFamilia, în calitate de biserică din casă, trebuie să stabilească o rugăciune comună, în care membrii familiei să se roage unul pentru celălalt. Rugăciunea comună a familiei se naşte din rugăciunile comune ale părinţilor şi din obişnuirea copiilor cu ele.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 06 Octombrie 2014 00:00
Rai şi iad
 
Odată un creştin se ruga lui Dumnezeu ca să-i arate Raiul şi Iadul. După ce s-a rugat el un timp, se pomeneşte într-o noapte cu un înger, care îi spune: Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea şi m-a trimis ca să-ţi arăt Raiul şi Iadul. L-a luat de mână şi l-a condus în faţa a două uşi. A deschis una dintre ele, iar creştinul nostru a privit înăuntru. În mijlocul încăperii era o masă mare şi rotundă.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Duminică, 28 Septembrie 2014 00:00
 
Nu ceea ce intră în gură spurcă pe om,ci ceea ce iese din gură acelea spurcă pe om
 Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. De are cineva urechi de auzit să audă. Şi când a intrat în casă de la mulţime, L-au întrebat ucenicii despre această pildă. Şi El le-a zis: Aşadar şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţelegeţi, oare, că tot ce intră în om, din afară, nu poate să-l spurce? Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese afară, pe calea sa, bucatele fiind toate curate. Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, Adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om. Şi ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului şi, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n-a putut să rămână tăinuit.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 19:34

Omul în faţa Sfintei Cruci

Privind sfânta Cruce şi pe Hristos răstignit pe ea, un necreştin sau un necunoscător în cele ale duhovniciei va privi cu mirare şi va spune: aici s-a petrecut o mare şi neînţelesă taină. Privind-o un creştin iniţiat se va închina în faţa ei cu bucurie, exclamând: aici s-a lucrat mântuirea mea! Ea este izvorul veţii şi al fericirii mele! Crucea este lurarea cea mare a puterii lui Dumnezeu. Pe Cruce s-a arătat iubirea desăvârşită dintre Persoanele Sfintei Treimi, revărsată peste noi oamenii şi peste întreaga creaţie, prin Dumnezeu-Omul care se jerfeşte pentru noi, de dragul nostru asumându-şi vina păcatelor noastre. Aici se realizează in iubire desăvârşită începutul unirii dintre Dumnezeu şi oameni, dintre Dumnezeu şi lumea văzută, dintre lumea cerească şi lumea pământească. Aici se arată cutremurător grija iubitoare a Părintelui ceresc, Care jerfeşte pe Unicul Său Fiu pentru omul păcătos şi răzvrătit, spre a-l readuce în braţele părinteşti, înfiindu-l. În faţa şi în lumina Crucii omul credincios îşi înţelege mai limpede vocaţia sa, destinul său, calea sa, drumul său de la chip la asemănare, pe care trebuie neapărat să-l parcurgă, asumându-l cu bucurie şi mulţumire sau cel puţin cu resemnare. Înţelege de asemenea că orice evitare, ezitare sau eschivare de la drumul său, de la asumarea crucii sale îi aduce mai multă suferinţă, nemulţumire, angoasă, care uneori prelungindu-se ca durată, poate cădea sub domeniul absurdului, lipsit de orice licăr de lumină sau rază de speranţă. Prezenţa noastră în faţa sfintei Cruci, indiferent de gradul nostru de cunoaştere şi de trăire, trebuie să fie mereu spre luminarea minţii şi învăpăierea inimii. Spre sporirea şi consolidarea cunoştinţei, a multiplelor înţelesuri tainice, care personal ni se revelează treptat, pe măsura apropierii noastre de Dumnezeu. Spre sporirea şi întărirea dragostei dumnezeieşti, care se aprinde din recunoştinţa faţă de iubirea, mila şi dărnicia Sa, precum şi din împlinirea cu consecvenţă a poruncilor Lui. Cred că la trei lucruri esenţiale trebuie să mediteze şi să reflecteze omul, creştinul mai ales, pentru a-şi spori şi consolida cunoştinţa şi tăirea duhovnicească.

1. Modul în care Dumnezeu Îşi poartă Crucea, Îşi face datoria cu iubire faţă de om şi faţă de creaţie.

2. Necesitatea asumării vieţii, a purtării crucii pentru om, precum şi necesitatea conlucrării lui cu Dumnezeu, ca o condiţie a fericirii şi împlinirii sale.

3. Darurile nesfârşite ale lui Dumnezeu revărsate prin Jertfa Sa în Biserică, precum şi pedeapsa refuzului lor.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 13:50

Mâinile sunt date de Dumnezeu ca să avem noi mâinile lui Dumnezeu!

altCe bine ar fi să avem şi noi mâinile lui Dumnezeu, să facem ceva pentru aproapele nostru, să-l mângâiem, să-l ajutăm, să intervenim cu puterile noastre spre ajutorarea lui! Şi atunci am avea mâinile lui Dumnezeu şi „pe bolnavi mâinile-şi vor pune şi bine le va fi".
Zice Domnul Hristos: „Pe bolnavi mâinile-şi vor pune şi bine le va fi" (în alte traduceri: „şi se vor face sănătoşi"). E vorba nu de puterea de însănătoşire, pentru că nu mulţi au această putere, e vorba de o mângâiere. Cu mâinile, nu numai înzdrăvenim, nu numai ajutăm; chiar dacă nu înzdrăvenim, ajutăm pe oameni, ajutăm pe bolnavi, îi ajutăm ca să se simtă mai bine „şi bine le va fi". Cu mâinile mângâiem, mâinile sunt date de Dumnezeu ca să avem noi mâinile lui Dumnezeu!
Am citit cândva, undeva, o istorisire despre un doctor, un doctor care a fost misionar prin Africa – Albert Schweitzer se numea. Acesta era doctor şi africanii se bucurau de ajutorul pe care-l dădea el ca doctor. Într-o împrejurare ca aceasta, cineva a spus: „Tu ai mâinile lui Dumnezeu!". Ce bine ar fi să avem şi noi mâinile lui Dumnezeu, să facem ceva pentru aproapele nostru, să-l mângâiem, să-l ajutăm, să intervenim cu puterile noastre spre ajutorarea lui! Şi atunci am avea mâinile lui Dumnezeu şi „pe bolnavi mâinile-şi vor pune şi bine le va fi".

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 11 Octombrie 2014 12:58

Fetiţa din vis. Cum am adoptat doi copii


altCineva m-a rugat să scriu câteva cuvinte despre adopția de copii, pentru a încuraja această imensă binefacere. De ce să scriu eu despre asta? Pentru că am făcut acest gest. Nu o dată, ci de două ori! De ce să adopți un copil? Ca să faci un gest frumos, ca să faci un bine, din milă, din simț civic? Nu! Să adopți un copil din iubire! Numai și numai din iubire!

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 06 Octombrie 2014 00:00
Tanti Florica şi televizorul
 
Un creştin care se respectă, nu mai slujeşte la „doi domni". Cum a cunoscut credinţa cea adevărată, a rupt-o cu păcatul. Nu mai stă cu ochii în toate mizeriile, în toate deşertăciunile lumeşti. Nu-l mai interesează toate scandalurile, modele, violenţele şi indecenţele care se transmit pe unele posturi de televiziune. Ba chiar renunţă la televizor, din dorinţa de a avea cât mai mult timp pentru rugăciune, fapte bune, biserică, familie, căci se gândeşte la veşnicie.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 06 Octombrie 2014 00:00
Politica demonului
Când un păcat pune stăpânire pe sufletul tău,
celelalte patimi se liniştesc (Sf. Ignatie Brenceaninov)
 
Chiar dacă nu e întotdeauna negru, cu coarne şi şef la cazanele infernului, diavolul e descris adesea ca fiind teribil de inspăimantător. Ei bine, oricât vi s-ar părea de hilar, caracterizarea cu pricina îl subestimează pe cel rău. Şi asta pentru că împeliţatul e capabil de abordări mult mai subtile decât am putea crede. Oricum, e suficient de inteligent încât să ştie că nu poate cuceri sufletele oamenilor prin strategii teroriste.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Duminică, 28 Septembrie 2014 00:00
Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine!

Uneori este greu să împărtăşeşti durerea, mai ales să o scrii. Să ai grijă de cuvinte să fie bine aşezate, fiecare pe scăunelul lui, cu semnificaţia în mână, cu permisiunea de a-şi mai schimba sensul ... şi cu buchetul de lacrimi ce trebuie transmise. Însă indiferent de natura lor, trebuie să trezească pocăinţă.Da! Să stiţi că până şi starea de bucurie trebuie să trezească pocăinţă; atunci când ea pluteşte pe o cale duhovnicească, dar mai ales când este emanată de grimasele patimilor noastre cărora le răspundem zâmbind; „semnăm contractul", şi din robii Domnului care laudă numele Lui, ajungem robi nouă înşine ridicând patima în slăvi.

 

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 27 Septembrie 2014 14:31

Trebuie sa iertăm la nesfârșit, din toată inima!

altDe obicei, oamenii nu se întorc la Dumnezeu decât atunci când dau de primejdii, adică atunci când îi ajunge dreptatea dumnezeiască din urmă şi trebuie să dea seama de ce au făcut. Nu e rău să te întorci la Dumnezeu nici chiar atunci, în ceasul al unsprezecelea; însă ar fi cu mult mai bine să vii, de bună voie, la rosturile tale veşnice, şi nu tras de mânecă sau pălit cu prăjina din urmă.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 26 Septembrie 2014 00:00
Înălţarea Sfintei Cruci

 Troparul Inaltarii Sfintei Cruci: Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Condacul Inaltarii Sfintei Cruci: Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce de bunavoie, poporului Tau celui nou, numit cu numele Tau, indurarile Tale daruieste-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleste cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, daruindu-i lui biruinta asupra potrivnicilor, avand ajutorul Tau arma de pace, nebiruita biruinta.

Cum Praznicul Inaltarii Sfintei Cruci coincide cu ziua pomenirii Adormirii Marelui nostru Sfant Parinte Ioan Gura-de-Aur, va propunem spre mangaiere si indemn aceasta frumoasa si densa omilie despre Sfanta Cruce apartinand chiar Sfantului Ioan:

De atunci a început Iisus a spune ucenicilor Săi că trebuie să pătimească (Matei 16, 21)

- Cînd: „De atunci”?

- De cînd a fixat în sufletul lor dogma că este Fiul lui Dumnezeu, de cînd a deschis uşa paganilor. Dar apostolii nici acum n-au înţeles spusele Domnului; „că era ascuns cuvîntul acesta pentru ei” (Luca 18, 34), spune evanghelistul Luca; erau ca în întuneric, pentru că nu ştiau că Hristos trebuie să în vieze.
Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 82
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova