Biblioteca ortodoxă

 

Ştiri

 • 16.11.14

  A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2015 cu tropare și condace

  Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2015 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2015, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2016-2034, ghidul Episcopiei de Edineț și Briceni, precum și slujba Preacuviosului părintelui nostru Serghie, egumenul de la Radonej.

  Citeşte mai mult...
 • 16.11.14

  La Mănăstirea Ciuflea au fost aduse Icoana și chivotul cu părticele din moaștele Sf. Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan

  Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir și prin bunăvoința confraților întru credință greci, în seara zilei de astăzi, la slujba privegherii, la Sfânta Mănăstire Ciuflea au fost aduse icoana cu chipurile Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur și chivotul cu părticele din moaștele acestor mari luminători ai Ortodoxiei.

  Citeşte mai mult...
 • 15.11.14

  România - O decizie discriminatorie şi umilitoare pentru ora de religie

  Patriarhia Română ia act cu mâhnire de decizia Curţii Constituţionale a României, discriminatorie şi umilitoare pentru ora de religie. Nu comentăm acum contextul sau împrejurările în care a fost luată această decizie, ci aşteptăm publicarea motivaţiei acestei decizii.

  Citeşte mai mult...
 • 15.11.14

  Alese sfinţenii aduse spre închinare la Biserica „Acoperemântul Maicii Domnului" din mun. Chişinău

  Alese sfinţenii aduse spre închinare la Biserica „Acoperemântul Maicii Domnului" din mun. Chişinău Aducem la cunoştinţa binecredincioşilor creştini, că prin binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, la biserica „Acoperemântul Maicii Domnului", au fost aduse spre închinare din Grecia copia icoanei cu chipul „Maicii Domnului Portăriţa", o părticică din Crucea Mântuitorului Hristos şi chivotul cu părticele din moaştele Sfântului Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi a Sfinţilor Mucenici Haralambie, Teodor Tiron, Pantelimon şi Anastasia.

  Citeşte mai mult...
 • 08.11.14

  Un crestin si sotia lui insarcinata, batuti si arsi de vii pentru "blasfemie"

  Un bărbat creștin și soția lui însărcinată au fost bătuți, iar trupurile lor arse într-un cuptor de cărămidă aflat la locul lor de munca, după ce au fost acuzați de blasfemie.

  Citeşte mai mult...
Articole şi studii


PDF Imprimare Email
Luni, 24 Noiembrie 2014 13:13

Familia astazi vazuta prin ochii unui adolescent de 18 ani!

Orice meșter priceput atunci când se hotărăște să își cladească o casa caută materialele cele mai bune și sapă o groapă adâncă pentru a turna temelia ei. În plan spiritual se întâmplă cam același lucru sau cel puțin, așa ar fi normal să se întâmple.Doi tineri care doresc să își întemeieze o familie ar trebui în primul rând să sape în adâncul sufletului lor. Fiecare acționeaza în baza anumitor înțelegeri în viață și de aceea este nevoie de o educație corectă. Este important să se dobândească un discernământ în ierarhizarea priorităților privind viața de familie. Scopul creștinului este dobândirea harului dumnezeiesc, deci mantuirea. Unii sunt chemați spre monahism iar alții sunt încredințați că împlinirea va veni prin căsătorie, deci trebuie să fim încredințați că am fost creați cu un anume scop pe care trebuie să îl descoperim și să îl împlinim cu convingerea că aceasta este voia Lui Dumnezeu.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014 00:00

Sf. Ioan Gura de Aur: Adevăratul samarinean este cel care se îngrijeşte şi de sufletul cel bolnav al aproapelui

„Şi, apropiindu-se, a legat rănile lui, turnând pe ele untdelemn şi vin” (Luca 10, 34)

Adevăratul samarinean este cel care se îngrijeşte şi de sufletul cel bolnav al aproapelui

Model de purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a altora ne dă nouă Însuşi Dumnezeu. Mai întâi S-a îngrijit pentru Adam, înainte de căderea lui în păcat, spre a-l feri de aceasta. De aceea, a zis către dânsul: „Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” (Facerea 2, 16-17).Iată că atât prin uşurinţa legii, cât şi prin mulţimea pomilor învoiţi şi prin asprimea pedepsei celei ameninţătoare, Dumnezeu S-a îngrijit de mântuirea sufletească a lui Adam şi voia a-l opri de la păcat. Aşadar, în tot chipul a căutat Dumnezeu să întărească pe Adam împotriva păcatului, însă cu toată această îngrijire, cu toată această îndemnare şi sfătuire, cu toată bunătatea lui Dumnezeu, Adam totuşi a căzut şi nu a păzit porunca. Totuşi, Dumnezeu n-a zis: „Ce să mai fac Eu şi ce ar folosi aici? El a mâncat, a căzut în păcat, a călcat porunca, a crezut diavolului, a dispreţuit rânduiala Mea. pentru care acum a căzut în nenorocire, în moarte şi întru osândă, ce să mai vorbesc cu dânsul de acum?”.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2014 00:00

Predică la Duminica Învierii fiicei lui Iair

Iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair si care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, si ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge si cheltuise cu doctorii toată averea ei, si de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui si îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.

Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine ? Dar toţi tăgăduind, Petru si ceilalţi care erau cu El, au zis: învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc si te strâmtorează si Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de Mine ? Iar Iisus a zis: s-a atins de mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând si, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El si cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: nu te teme. Crede numai, si se va izbăvi.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 08 Noiembrie 2014 00:00
Demonizaţi în Evanghelii
În Tetraevanghelie sunt evocate numeroase cazuri ale unor demonizaţi. Astfel, în Ioan10,21: "Alţii ziceau: Cuvintele acestea nu sunt ale unui demonizat. Cum poate un demon să deschidă ochii orbilor?" . În Luca 8, 36: "Şi cei ce văzură le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul". Marcu 5, 15-16,18 menţionează : "Şi s-au dus la Iisus şi au văzut pe cel demonizat şezând jos, îmbrăcat şi întreg la minte, el care avusese legiune de demoni, şi s-au înfricoşat", „Iar cei ce au văzut, le-au povestit cum a fost cu demonizatul şi despre porci.", "Iar intrând El în corabie, cel ce fusese demonizat Îl ruga ca să-l ia cu El." În Matei 12, 22 :
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 07 Noiembrie 2014 22:22

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, îndoita mărturisire a vieţii creştine

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este ocrotitorul vestitului oraş Tesalonic şi alături de sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este cel dintâi din ceata mucenicilor lui Hrisos. Se bucură de o mare cinstire în toată Biserica creştină, dar în special în oraşul său natal din Grecia, unde a fost guvernator. Aici a fost şi este considerat ca un al doilea sfânt Pavel (primul încreştinător al oraşului), atât pentru viaţa lui sfântă şi martirică, dar și pentru predica sa puternică, prin care a convertit mulţime de oamneni păgâni, la credinţa creştină. S-a născut şi a trăit în vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (283-311) şi afost fiul guvernatorului, vechii cetăţi a Tesalonicului. S-a zămislit şi a fost născut în urma multor rugăciuni, făcute de către părinţii săi, aceştia multă vreme fiind sterpi (sterili). Îndată după naştere, a fost botezat de către ei în taină, de frica cruntelor persecuţii îndreptate atunci împotriva creştinilor. Într-o camera ascunsă din palatului lor, părinţii săi, creştini tăinuiţi, aveau două icoane mari, una cu Mântuitorul Hristos şi alta Sfînta Sa Maică. Acolo l-au învăţat pe pruncul Dimitrie să se închine Sfintei Treimi, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu întrupat, precum şi celelalte taine ale credinţei, dar mai ales deprinderea milosteniei către cei săraci şi rugăciunea fierbinte. Aşadar, din fragedă pruncie, Dimitrie, a cunoscut adevărurile credinţei din gura părinţilor săi, dar mai ales, a început a lucra asupra lui, harul lui Dumnezeu. Creatorul î-l dăruise pe acest tânăr cu multe daruri şi calităţi, atât fizice, intelectuale cât şi spirituale, iar părinţii săi, ca unui fiu de voievod ce era, s-au îngrijit să-i dăruiasacă o educaţie aleasă. Viaţa unui prinţ moştenitor, sau cea a uni fiu de voievod, nu este o viaţă ca aceia a copiilor de rând. El, din fragedă copilărie este deprins cu învăţătura, cu ştiinţa armelor, cu ştinţa cărţii şi înţelepciunea, cu iscusinţa şi lupta militară, cu vitejia şi arta de a conduce. Dar mai mult ca orice, în lumea veche, pentru ca un viitor conducător, să fie iubit şi cinstit de popor, el trebuia să fie model de moralitate, de demnitate, de cinste şi onestitate, de curaj şi de bunătate. Să fie viteaz şi înfricoşător pentru duşmanii şi pentru nelegiuiţi, dar blând, bun şi milostiv cu supuşii săi. Sfântul Dimitrie, din adoloscenţă, a execelat cu prisosinţă în toate aceste virtuţi. Era un tânăr militar, cu o desăvârşită constituţie fizică- atletică şi o minte luminată, cult şi inteligent. O minte sănătoasă într-un corp frumos, deviza anticilor, într-o desăvârşită armonie: Instruit, cultivat în arte şi filosofie, dar mai ales un bun cunoscător al Sfintei Scripruri, al Evangheliei şi al Tradiţiei creştine. Credinţa sa neclintită, evlavia sa, iubirea jerfelnică, milostenia şi rugăciunea stăruitoate, formau aleasa lui viaţă duhovnicească. Era o încântare să vezi un tânăr militar, atlet, cu o atrăgătoare frumuseţe fizică, trăind în feciorie (lucru aproape neobişnuit în lumea păgână), păstrând desăvârşita curăţie a trupului şi a cugetului. El mai înaite de curajul său apostolic şi mucenicesc, a fost şi va rămâne un model de viaţă frumoasă, curată şi cinstită, pentru tinerii creştini şi necreştini din toate timpurile.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 05 Noiembrie 2014 14:49

De ce pleacă tinerii din Biserică? - Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul

altSpunea Cuviosul Porfirie: „Adevărul lui Hristos ne arată că, dacă lauzi pe cineva, îl faci să devină egoist. Egoistul este confuz şi condus de diavol şi de duhul rău. Crescând astfel, în acest egoism, prima lui treabă este să-l nege pe Dumnezeu şi să fie un egoist neadaptat în societate".

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 24 Noiembrie 2014 13:03

Taina Suferinței - Suferinta multa dar si mila multa de la Dumnezeu

Suferință multă, dar și milă multă de la Dumnezeu - Arhimandrit Simeon Kraiopoulos
Cu cât tace mai mult Dumnezeu cu atât este mai prezent în viața noastră!
Mă obsedează faptul că multă lume este îndurerată, că oamenii au necazuri, dureri probleme, strâmtorări. Omul are necazuri și de la cei din jurul lui, și de la întâmplări ale vieții, dar și de la sine însuși. Unii se luptă cu bolile, iar unii cu diavolul față către față. Există multă suferință, multă durere!

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 21 Noiembrie 2014 00:00

Predica Parintelui Cleopa la Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil

Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5)

 Iubiţi credincioşi, 

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte, odată pe an, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Prin cuvîntul “arhanghel” înţelegem “mai mare peste îngeri” sau “cel dintîi dintre îngeri”. Iar “înger” înseamnă “vestitor”, pentru că îngerii vestesc pe pămînt şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sînt “duhuri slujitoare” cum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creaţi de Dumnezeu mai înainte de om şi de lumea văzută, dar nu prin cuvînt, ci numai cît a gîndit, Dumnezeu i-a şi creat.

Îngerii sînt împărţiţi, după Sfinţii Părinţi, în nouă cete şi fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit în cer şi pe pămînt. Îngerii sînt duhuri, adică au trupuri nemateriale, nemuritoare sau, cum spune Sfîntul Apostol Pavel, au “trupuri cereşti” adică trupuri îngereşti, care sînt deosebite de cele pămînteşti şi sufleteşti ale oamenilor, care sînt muritoare. Scopul principal pentru care au fost creaţi îngerii, care formează lumea nevăzută, este pentru a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 10 Noiembrie 2014 09:16

Iubirea e cărarea

altPotrivnicul L-a încercat pe Domnul prin aceste trei: prin neputinţa trupului, prin slava deşartă şi prin ispitirea de Dumnezeu. Toate aceste ispite au ascunse în ele momeala plăcerii, sau acul păcatului, însă în chip felurit. Toate la un loc alcătuiesc chipul dintâi al vrăjmaşului, sau, după Sf. Maxim, ispita prin plăcere. Tot războiul potrivnicului acesta a fost: ca să-L facă pe Domnul să calce dragostea către Dumnezeu ca Tată. Căci ştia vrăjmaşul că plăcerea pământească, pentru cine umblă după ea, are drăceasca putere ca să desfacă pe om de dragostea lui Dumnezeu şi să i-o întoarcă spre plăcerea a orice altceva afară de Dumnezeu. Prin urmare, dacă mai avem inima prinsă de ceva de pe pământ, stăpânitorul lumii acesteia încă ne mai ţine legaţi în împărăţia lui, de vreme ce dragostea noastră către Dumnezeu încă n-a ars şi aceea.

După ce Domnul l-a bătut pe diavolul în Pustia Carantaniei, a venit ca să-l bată şi între oameni. Satana i-a răsculat împotriva Mântuitorului pe oamenii puternici de atunci, viclenii vremii, cărturarii şi fariseii lumii vechi, unelte ale sale, oameni slabi dar cu putere mare, ca doară-doară Iisus îi va blestema sau îi va urî, şi aşa va greşi măcar împotriva celei de-a doua porunci, porunca iubirii de oameni. Aceasta e, cum zice Sf. Maxim, ispita a doua, prin durere, care e stârnită de potrivnicul, cu menirea de a învrăjbi pe Iisus cu oamenii şi pe oameni înreolaltă. Iată cuvintele Sf. Maxim Mărturisitorul despre acest numit al doilea fel de ispită, pe care l-a avut Mântuitorul de învins:

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 08 Noiembrie 2014 00:00

Parintele Cleopa Ilie- Predică la vindecarea demonizatului din Gadara

Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni,iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 11, 20)Iubiţi credincioşi,

Dacă vom lua aminte cu dinadinsul la cuvintele Sfintei Evanghelii de astăzi, vom înţelege două lucruri de mare folos. Întîi, cît de mare şi nemărginită este iubirea de oameni a lui Dumnezeu şi, al doilea, cît de mare şi cumplită este răutatea diavolilor faţă de om şi de celelalte zidiri ale lui Dumnezeu.

Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, văzînd starea jalnică şi chinuirea amară a omului demonizat din Evanghelie, prin negrăita lui milă şi bunătate faţă de zidirea Sa, a poruncit demonilor să iasă din acel om chinuit de mulţi ani, zidit după chipul şi asemănarea Sa (Facere 1, 26); iar demonii, văzîndu-se izgoniţi de puterea cea fără de margine a Mîntuitorului, după ce le-a dat voie, au intrat în turma cea mare de porci din apropiere şi îndată s-au aruncat în mare şi s-au înecat (Luca 8, 33).

Iată cît de mare este oceanul cel fără de margini al dragostei şi al milostivirii lui Dumnezeu faţă de om, că pentru slobozirea unui singur om din legăturile şi chinurile diavolului, a îngăduit să se dea pierzării ca la două mii de porci (Marcu 5, 13). Iar diavolii, avînd învoire de la Hristos şi vrînd să-şi arate răutatea şi puterea lor blestemată, au intrat în turma de porci şi într-o clipă i-au înecat pe toţi în mare.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 07 Noiembrie 2014 00:00

Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

...Ci fiindcă o dată în an se prăznuieşte Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, vom vorbi ceva din viaţa acestui Mare Martir, mare Sfânt al Bisericii lui Hristos. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, s-a născut în cetatea Solunului, sau Tesalonic, din Grecia. Tatăl său a fost voievodul, comandantul cetăţii Tesalonic; şi era creştin, dar ţinea în taină dreapta credinţă, pentru marea prigoană care era atunci asupra credincioşilor creştini. El avea pe acest copil Dimitrie, pe care l-a crescut în dreapta credinţă cea a lui Iisus Hristos.

Şi avea în palatul său tatăl lui Dimitrie două icoane preafrumoase, ferecate în aur: icoana Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi cea a Prea Sfintei şi Prea Curatei Maici, la care se duceau în taină şi se închinau, el şi soţia lui. Şi îl ducea şi pe copilul Dimitrie, din pruncie, să se închine Mântuitorului şi Maicii Domnului, în faţa acestor sfinte icoane, învăţându-l pe dânsul taina adevăratei credinţe în Hristos încă de la cea mai fragedă vârstă.

 

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 03 Noiembrie 2014 14:06

Arhimandritul Gavriil (Urghebadze): "Tot ceea ce e rău în om e doar accidental. Nu dispreţuiţi pe nimeni!"

altGavriil s-a născut undeva aproape de Marea Neagră, în Georgia aflată până nu demult sub dictatura ateistă a regimului comunist.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 82
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova