Biblioteca ortodoxă

 

Ştiri

 • 18.09.14

  Îndemn la rugăciune pentru consolidarea unităţii Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova şi pentru întărirea duhovniciei întregului nostru popor

  Conform Apelului formulat în Decizia nr.12 a ședinței Sinodului BOM din 4 septembrie 2014, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, îndeamnă slujitorii din tot cuprinsul său, să includă (pe parcursul anului curent) în ectenii cereri "pentru câştigarea celor de trebuinţă şi de folos", rugându-se pentru consolidarea unităţii Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova şi pentru întărirea duhovniciei întregului nostru popor.

  Citeşte mai mult...
 • 16.09.14

  Veniturile Bisericii Ortodoxe au scăzut la 70%.

  În ultimii cinci ani, veniturile Bisericii Ortodoxe din Grecia au scăzut la 70%. Credinciosii fac mai putine donații, în acelasi timp oficierea Sfintelor Taine (slujbe de Botez, Cununie) a scazut în biserici, ca urmare a crizei financiare.

  Citeşte mai mult...
 • 12.09.14

  Tânărul Alexandru Bodean are nevoie de rugăciunile și de sprijinul nostru

  Tânărul Alexandru Bodean are nevoie de rugăciunile și de sprijinul nostru Facem un apel către toți oamenii de bună credință pentru a-l ajuta cu rugăciune și cu suportul financiar pe tânărul Alexandru Bodean care, aflându-se în SUA în cadrul unui program studențesc, în noaptea de 8 august 2014 a suferit un atac cerebral acut (hemoragie interventriculară), provocat de un anevrism.

  Citeşte mai mult...
 • 11.09.14

  logo123Prot. Mitr. Ioan Prescură oprit de a sluji cele sfinte

  Aducem la cunoștință că, în urma aderării la un cult schismatic, parohul bisericii „Sf. Irh. Nicolae" din s. Maximovca, r. Anenii Noi, Prot. Mitr. Ioan Prescură, este eliberat din funcția de paroh și este oprit de a sluji cele sfinte.

  Citeşte mai mult...
 • 09.09.14

  Cuvint de felicitare cu ocazia zilei de naștere scumpului nostru duhovnic protoiereu Ioan Ioniță!!!

  Dragul nostru Părinte Duhovnicesc!
  Astăzi, în această zi specială pentru Sfinția Voastră vă aducem sincere felicitări și urări de sănătate și bucurii spirituale, însoțite de carisme venite din salba credinței, cingătoarea răbdării și toiagul nădejdii; izvor nesecat de dragoste și cucernicie, din care să împărțiți câte un strop și nouă - Fiilor Duhovnicești din toată lumea.

  Citeşte mai mult...
Articole şi studii


PDF Imprimare Email
Joi, 18 Septembrie 2014 21:28

Ne plictisim unii de altii...

Faltaptul că ne plictisim unii de alţii – prietenii de prieteni, soţii între ei – arată că de fapt între noi nu există relaţii adevărate. Ca să mă plictisesc de cineva, trebuie să-l epuizez, să-l ştiu ca în palmă. Or, persoana este infinit de adâncă, fiind chip al Treimii neajunse. Dacă ne plictisim de om, înseamnă că îl privim doar la suprafaţă. Dar atunci suntem superficiali şi ne plictisim şi de noi înşine. De aceea căutăm tot timpul noul de suprafaţă.

Omul modern, în general, habar nu are ce înseamnă adâncimea unei relaţii. El este învăţat să fie superficial, din leagăn până la mormânt, prin modul de viaţă care i se impune. Esenţa căderii Evei este superficialitatea. Diavolul a îndemnat-o să fie superficială, promiţându-i cunoaşterea adevărată. Poate că a fost şi ea puţin superficială mai dinainte, din libera ei voinţă. Era cu neputinţă să epuizeze de contemplat creaţia lui× Dumnezeu. Faptul că a dat atenţie şarpelui arată că încă poate nu se adâncise cu totul în ceea ce i se oferise să contemple („tot pomul"). Dacă ar fi adâncit cu adevărat contemplarea creaţiei, ar fi fost atât de uimită şi acaparată încât nu ar mai fi avut timp de nimic altceva.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Marţi, 16 Septembrie 2014 14:56

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 28 decembrie 1998,
despre cazurile tot mai des întâlnite în ultima vreme de rea folosire de către unii duhovnici
a puterii de a lega de a dezlega

Hotărâm:

Având în vedere tot mai desele reclamaţii ale mirenilor privind acţiunile neîntemeiate canonic ale unor păstori de suflete, a aduce la cunoştinţă preoţilor care duc slujirea duhovniciei despre neacceptarea constrângerii sau convingerii păstoriţilor, împotriva voinţei lor, la următoarele acţiuni sau hotărâri:
– primirea monahismului,
– îndeplinirea unei oarecare ascultări / slujiri bisericeşti,
– acordarea unor donaţii,
– căsătoria,
– divorţul sau respingerea căsătoriei (cu excepţia cazurilor când acea persoană nu se poate căsători din motive canonice),
– respingerea relaţiilor conjugale în familie,
– neacceptarea serviciul militar,
– neacceptarea de a merge la vot sau respingerea altor obligaţii cetăţeneşti,
– neacceptarea ajutorului medical,
– neacceptarea primirii educaţiei şcolare,
– angajarea la muncă sau schimbarea locului de muncă,
– schimbarea locului de trai.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 10 Septembrie 2014 14:51

"Centrul Maicii Domnului" (Богородичный центр) – o sectă pseudo ortodoxă foarte periculoasă din Rusia face prozelitism pe străzile Chișinăului

În atenţia creştinilor ortodocşi şi oamenilor de rând ai capitalei! În ultima perioadă, în Republica Moldova şi–a intensificat tot mai mult activitatea așa numita organizație religioasă, "Centrul Maicii Domnului" din Rusia (Богородичный центр), fiind o sectă foarte periculoasă, pseudo-ortodoxă, distructivă şi totalitară. Membrii acestei secte organizează acțiuni de prozelitism pe străzile Chişinăului, fac invitaţii gratuite la expoziţii-prezentări etc. Persoanele care fac parte din această sectă se numesc ortodocşi, prezentându-se ca făcând parte din Biserica Ortodoxă Rusă, de obicei fiind îmbrăcați în monahi sau preoți. Mulţi dintre cei care au vizitat adunările lor, spun că au simţit pe propria piele influenţa metodelor de hipnoză.
"Centrul Maicii Domnului" (Богородичный центр) se caracterizează printr-o venerare "deosebită" a Maicii Domnului, dar în esenţă, nu sunt decât niște sectanţi periculoși care se dau drept credincioşi ortodocși, aceştia aducând hulă Prea Sfintei noastre Născătoare de Dumnezeu, şi lui Dumnezeu.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 10 Septembrie 2014 00:00
Tăierea capului Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul (Video)
 
La data de 11 septembrie (stil vechi) Biserica noastră Ortodoxă prăznuiește Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sfîntul Ioan, Înaintemergătorul Mîntuitorului, precum a fost înaintea Domnului său cu naşterea, tot aşa i se cădea să fie înainte şi cu moartea cea de bună voie a Aceluia pe Care L-a propovăduit pe pămînt, zicînd: Vine Cel mai tare decît mine, în urma mea... Astfel a propovăduit venirea Domnului şi sufletelor care erau ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci acum s-a arătat în lume Mesia cel aşteptat. Şi precum Iisus Domnul Hristos avea să pătimească pentru păcatele oamenilor, tot aşa şi Mergătorul Său înainte a suferit moarte mucenicească pentru fărădelegea lui Irod.
Deci, aceasta s-a început astfel: Irod, care se numea Antipa, fiul lui Irod cel Mare, care a ucis pe pruncii cei din Betleem, fiind a patra odraslă rea a rădăcinii celei rele, care a stăpînit în Galileea, a luat mai întîi de soţie pe fiica lui, Areta, împăratul Arabiei, şi a petrecut cu ea multă vreme. Apoi, rănindu-se de frumuseţea Irodiadei, femeia fratelui său, Filip, a luat-o pe ea de soţie, învoindu-se astfel la pofta lui necurată. El, după dorinţa acelei desfrînate, a gonit pe femeia sa cea dintîi după lege şi a luat-o pe ea, femeia fratelui său - împotriva legii; căci chiar de ar fi murit fratele lui, tot nu i se cădea s-o ia pe dînsa, fiindcă rămăsese fiica fratelui său cea născută dintr-însa. Legea poruncea ca numai pe femeia fratelui cea rămasă văduvă, s-o ia fratele cel viu, dacă fratele cel mort nu ar fi lăsat după sine fii. Însă sînt cei ce vorbesc cu dovedire, că pe cînd trăia Filip, fratele său, Irod i-a luat pe femeia lui şi mare rău i-a făcut, făcîndu-se ca un răpitor desfrînat şi amestecător de sînge.
Irod făcînd o fărădelege ca aceasta, n-a suferit Sfîntul Ioan Botezătorul, rîvnitorul Legii lui Dumnezeu, defăimătorul păcatelor omeneşti şi propovăduitorul pocăinţei; ci mustra pe faţă pe Irod înaintea tuturor, ca pe un desfrînat şi răpitor - apucătorul soţiei fratelui său -, şi zicea: Nu ţi se cade ţie să ai de soţie pe femeia lui Filip, fratele tău. Irod, nesuferind mustrările, a poruncit să arunce pe Ioan în temniţă, legat cu lanţuri. Dar mai ales Irodiada se mînia asupra sfîntului şi voia ca îndată să-l ucidă; dar nu putea, oprind-o însuşi Irod şi păzind pe cel legat de femeia care sufla cu ucidere. Irod n-a voit să-l omoare, ştiind pe Ioan că este bărbat drept şi sfînt, şi pe care mai înainte îl asculta cu plăcere şi luînd aminte la cuvintele lui, multe le făcea bine şi se temea să-l ucidă. El însă nu se temea aşa de Dumnezeu, precum se temea de oameni, fiindcă evanghelistul Matei zice: Vrînd să-l ucidă pe el, se temea de popor, căci îl avea ca pe un prooroc... Ca poporul să nu se scoale asupra lui şi să ridice tulburare, de aceea nu îndrăznea să dea la arătare spre moarte pe proorocul Ioan Botezătorul, cel iubit şi cinstit de toţi, ci îl chinuia pe dînsul numai prin închisoare, vrînd să închidă gura cea netăcută a mustrătorului său.
Sfîntul Ioan a stat în temniţă multă vreme şi se adunau la dînsul ucenicii lui, pe care el, învăţîndu-i mult la viaţa cea îmbună-tăţită şi după Legea lui Dumnezeu, îi încredinţa pe ei despre Mesia, Care venise acum în lume şi la Care îi şi trimitea pe dînşii, precum se povesteşte în Evanghelie. Ioan, auzind din închisoare despre lucrurile lui Hristos, a trimis pe doi din ucenicii săi ca să-l întrebe pe el: Tu eşti Cel ce va să fie, sau să aşteptăm pe altul? Nu doar că neştiind de El, a trimis ca să-l întrebe, căci cum nu-L ştia pe Acela pe Care el L-a botezat? Cum nu ştia el pe Sfîntul Duh pe Care L-a văzut pogorîndu-se peste Iisus şi a auzit glasul Tatălui mărturisindu-i, şi el însuşi i-a mărturisit, arătîndu-l cu degetul şi zicînd: Iată mielul lui Dumnezeu... Ci ca ucenicii lui să vadă minunile cele preaslăvite pe care le făcea Domnul Hristos şi să se încredinţeze despre El, că Acela este Cel ce a venit ca să mîntuiască neamul omenesc.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 08 Septembrie 2014 14:23

Libertatea şi iadul

Biblia răspunde formulei atee "dacă Dumnezeu există omul nu este liber" prin afirmaţia: "dacă omul există, Dumnezeu nu mai este liber". Iar dacă omul îi poate spune Nu lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i poate spune NU omului, căci – după Sfântul Pavel "în Dumnezeu toate sunt DA" (2 Corinteni l, 19). Este DA-ul Legămîntului pe care Hristos îl înnoieşte pe Cruce. Atunci, "sunt liber" vrea să spună: "Dumnezeu există". Dumnezeu însuşi garantează libertatea îndoielii, pentru a nu violenta conştiinţele.
Dumnezeu a creat "libertatea secundă" şi îşi ia supremul risc al unei libertăţi emergente, capabilă să-L înfrîngă, să-L facă să se pogoare în moarte şi în iad: El se lasă cu bună ştiinţă ucis, pentru a le dărui ucigaşilor iertarea şi învierea. Omnipotenţa lui constă în locuirea libertăţii umane, cu preţul voalării propriei preştiinţe şi în scopul de a dialoga cu celălalt: Dumnezeu îl iubeşte pînă la această nemărginită patimă care aşteaptă un răspuns liber, ca şi crearea nesilită a unei comunităţi fiinţiale între Dumnezeu şi copilul Său. Adagiul patristic o spune: "Toate îi sunt cu putinţă lui Dumnezeu, afară de puterea de a-l sili pe om să-L iubească". Omnipotenţa lui Dumnezeu îl face să devină Cruce de viaţă făcătoare, ca unic răspuns la procesul ateismului în faţa libertăţii şi a răului.
"Împărăţia lui Dumnezeu se află înăuntrul vostru"; asta înseamnă că şi iadul se află înăuntrul oamenilor, lucru pe care îl spune, în felul său, şi Marcel Jouhandeau: "De unul singur aş putea ridica împotriva lui Dumnezeu un imperiu în faţa căruia Dumnezeu însuşi e neputincios: iadul... Dacă omul nu pricepe iadul înseamnă că nu a înţeles nimic din propria lui inimă..." Iadul tuturor disperaţilor care explorează profunzimile lui Satan proiectându-şi blasfemiile către un cer gol.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 30 August 2014 21:44

Predică la Duminica a XII-a după Cincizecime: Cum fugim de Hristos?

În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul: Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: "Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi". Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte mult, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.

CUM FUGIM DE HRISTOS?
"In cele ale credintei, cine mai doreste astazi sa se ocupe de curatirea launtrica, sa-si planga pacatele, sa doabandeasca smerenia si sa-si taie voia pentru Dumnezeu? Cine sa mai jinduiasca astazi dupa viata duhovniceasca, cine sa se mai dea ceasul mortii, chinuit si "disperat" dupa implinirea poruncilor evanghelice, dupa urmarea caii celei inguste si grele? Cine?, cand, iata, este atat de tentant si de usor sa iesi in afara, sa predici altora, sa dai lectii, sa faci misiune si marturisire inainte de a fi apucat sa te formezi si sa te schimbi cum trebuie pe tine...".
Multi dintre noi suntem sau putem sa fim ca tanarul bogat din Evanghelia de astazi. Am venit sau dorim sa venim catre Dumnezeu, cu buna intentie si cu oarecare ravna, cerand, pe o cale sau alta, sa aflam care este voia Sa pentru noi, adica... "ce bine sa facem ca sa avem viata vesnica?"
Cine nu doreste sa se mantuiasca si cine nu vrea sa stie ce trebuie sa faca pentru a ajunge la acest scop al tuturor scopurilor? Si totusi... cat de mult sau cat de adevarat ne dorim aceasta? Daca pare ceva atat de firesc si de subinteles, de ce atunci ne spun cu durere Parintii: "O, fratilor, fiecare din noi stie cum sa se mantuiasca, dar nu vrem sa ne mantuim".

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Joi, 18 Septembrie 2014 16:16

Căsătoria este una pe toată viaţa

Sunt câteva excepţii îngăduite de Biserică, care duc la despărţirea soţilor între ei prin divorţ.

- În ce condiţii Biserica Ortodoxă aprobă divorţul?

- După învăţătura dată nouă de Dumnezeu, căsătoria este indisolubilă, adică una pe toată viaţa: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă" (Matei 19, 6). Numai moartea desparte în chip firesc pe cei doi soţi.
Totuşi, sunt câteva excepţii îngăduite de Biserică, care duc la despărţirea soţilor între ei prin divorţ. Iar divorţul este desfacerea căsătoriei pe care o provoacă soţii între ei pentru care Biserica nu le poate da nici o binecuvântare sau hotărâre juridică. De aceea, nici nu se prevede vreo slujbă bisericească de divorţ. Adevărata legalitate a nunţii constă numai în căsătoria întâia. Desfacerea ei legală o face numai moartea dintre soţi, sau pe plan mai înalt, moartea ambilor soţi, căci după moarte sunt ca îngerii, necăsătoriţi (Matei 22, 30).

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Joi, 11 Septembrie 2014 18:11

Dragostea nu te face prizonier într-o relaţie

iubirea-nu -te-face-prizonier"Singurătatea", un cuvânt care şi acum mă face să vreau să închid ochii pentru o secundă şi să încerc să alung tot ceea ce înseamnă acel cuvânt, din fiinţa mea. Cineva mi-a spus odată „Bucură-te de singurătate!", în gândul meu am spus „o să încerc", dar nu am încercat, am încercat doar în modul în care ştiam eu să mă bucur de singurătate.

Singurătatea poate fi o bucurie, să stai cu tine însuţi, să ai timp să discuţi cu tine, cu Dumnezeu, să te gândeşti, dar poate fi şi un demon atunci când constaţi că „eşti singur", atunci când în minte îţi apar dintr-o dată dar atât de grăbite cuvintele „eşti singură." şi simţi că s-a distrus totul. Singurătatea atunci când este demon, când iei demonul din ea, atunci îţi poate distruge viaţa, a ta şi în mod straniu a celorlalţi. Fiindcă demonul acela te face slab, neputincios, fără dorinţă de viaţă, iar când apare o altă persoană te face dependentă de acel om.

„Dragostea este liberă", ştim cuvintele acestea, dar oare ştim ce înseamnă? Dragostea nu constrânge pe nimeni, poate trăi la distanţă, este liberă de iluzii, nu este subjugată şi nici nu subjugă, dragostea nu este dependentă.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 10 Septembrie 2014 00:00

Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul sau despre cum desfrânarea, slăbiciunea şi răutatea se adună pentru a ucide

“Era legat Ioan si, cu toate acestea, graia, era inchis si, in temnita fiind, mustra. Ca nu se temea Ioan de moarte, ci ii era frica sa taca si sa nu spuna adevarul. Pe acesta l-a ucis Irod si nu numai o singura ucidere a facut, ci mai multe. Ca cel ce ucide un dascal folositor sufletelor, acela nu ucide numai unul, ci pe atatia pe cati i-ar ar fi putut face vii, prin cuvantul sau, de ar fi trait.

Ca Irod, prinzind pe Ioan, l-a legat si l-a pus in temnita pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele sau. Ca ii zicea Ioan: „Nu ti se cade s-o ai!Si vrind sa-l omoare, s-a temut de multime, ca il avea drept prooroc”.

- Dar pentru ce Ioan nu i-a vorbit femeii, ci barbatului?

- Pentru ca Irod era principalul vinovat.

Asculta cum ii indulceste evanghelistul vina lui Irod! Iti face impresia ca povesteste mai mult o intimplare decit ca aduce o acuzatie. „Praznuindu-si Irod ziua nasterii, fiica Irodiadei a jucat in fata oaspetilor si a placut lui Irod“.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Luni, 08 Septembrie 2014 14:51

Pregătirea credinciosului pentru participarea la Sfânta Liturghie

Cultul divin public ortodox deschide credinciosului, în această lume dominată de timp, calea înălţării şi apropierii de Dumnezeu, calea experienţelor duhovniceşti şi a trăirii anticipate a Împărăţiei celei cereşti. Aceasta reprezintă cea mai evidentă expresie a unităţii spirituale şi religioase a credincioşilor. Frecventarea şi îndeplinirea aceloraşi forme de cult creează şi susţin unitatea religioasă, identitatea de simţire şi solidaritate ce leagă pe toţi credincioşii, care sunt datori să se pregătească în mod special pentru aceasta.
Omul de azi, omul modern, este într-o continuă căutare. Ceea ce îi oferă omului linişte şi împlinire este un dar ontologic, şi de aceea căutările lui nu trebuie să fie pe căi lungi şi îndepărtate, ci aproape de casă, acolo unde zăreşte o turlă de biserică şi aude un clopot, unde cineva, însetat ca şi el de viaţa veşnică, se roagă chiar şi pentru cei care, din binecuvântate pricini, nu pot lua parte la comuniunea pe care o certifică sfintele slujbe. Odată deschisă uşa bisericii, cel care intră deschide, conştient sau nu, uşa veşniciei, pătrunde în anticamera acestei stări reale de dincolo de timp şi se hrăneşte cu pâinea vieţii şi cu apa cea vie, ascultând cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Evanghelii. Deosebim un aspect intern al cultului, atunci când ne referim la respectul şi trăirile omului exprimate în forme lăuntrice (pietate, virtuţi morale), şi altul extern prin care această stare embrionară, incipientă, lăuntrică trebuie să se exteriorizeze prin forme vizibile, perceptibile; numai astfel omul poate realiza o legătură autentică cu Dumnezeu, prin unirea şi utilizarea celor două forme ale cultului în viaţa sa, cult care trebuie să se exprime atât printr-o acţiune individuală, personală, cât şi prin una publică, colectivă, de comunitate creştină prin comuniune euharistică, de iubire autentică şi de mărturisire comună.
Viaţa cultică are un dublu rol: abandonarea unui mod de viaţă de cele mai multe ori neconform cu poruncile dumnezeieşti, o viaţă plină de păcate, şi dorinţa de a-şi schimba viaţa, de a o înnoi prin sporirea în virtute, în fapte bune, prin îndumnezeirea celui care deja merge pe această cale. Acest lucru este posibil doar printr-o viaţă religioasă activă, prin participarea continuă şi perseverentă la sfintele slujbe în general, dar mai ales la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, centrul cultului ortodox.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Marţi, 02 Septembrie 2014 00:00

Cuvânt de înştiinţare

pentru tot sufletul creştinesc ortodox din ţara noastră, Moldova

Iubiți întru Domnul părinți, frați și surori!

Cu o deosebită bucurie în suflet vă aducem la cunoștință, că din mila lui Dumnezeu și prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în noaptea de 3 spre 4 septembrie 2014 în Sfânta Mănăstire Căpriana va fi adusă spre veșnică așezare și închinare Copia exactă a Icoanei Făcătoare de minuni a Maicii Domnului care se numeşte „AXIONIŢA" („Axion estin" – grec., „Cuvine-se cu adevărat" sau „Vrednică ești" – rom., „Достойно есть" – slav.) din străvechea biserică „Protaton" din Kareia Sfântului Munte Athos, adică chiar din Casa sau Grădina Maicii Domnului. Pentru prima dată în istorie pământul și Biserica Ortodoxă din țara noastră se învrednicește de o asemenea sfântă și harică binecuvântare, de aceea în aceste zile în Sfânta Mănăstire Căpriana se va săvârși priveghere de toată noaptea și Dumnezeiasca Liturghie sobornicească, săvârșită de către Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împreună arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova și cu părinții sfințiți slujitori din Marea Lavră din Sfântul Munte Athos.
Știind netăgăduitul adevăr, că nu există Ortodoxie fără Maica Domnului și că prin mijlocirea Preacuratei Fecioarei Maria se naşte omul cel nou, care se îndumnezeieşte şi devine moştenitor al Împărăţiei veşnice, să urmăm şi noi ascultării Ei desăvârşite, adâncii Sale smerenii, lucrării Ei duhovniceşti tainice, rugăciunii Sale arzătoare, dragostei Ei dumnezeieşti, privegherii neîntrerupte pe care o săvârşea... Maica Domnului a devenit modelul, nădejdea, ocrotitoarea tuturor maicilor, modelul ideal al Mamei, al dragostei de mamă, model de curăţie, sfinţenie și devotament pentru toți oamenii...

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 27 August 2014 14:59

Poartă a cerului

Ne-am oprit la un mic pod. Acolo şedea odihnindu-se un ascet venind de la Careia, în drum spre sihăstria sa, Carulia. L-am salutat. Ne-a răspuns la salut şi ne-a binecuvântat. Bătrânul ţinea în mână mătăniile şi se ruga în taină. Prietenul meu îl privea cu nesaţ. Eu l-am studiat în adâncime şi în privirea lui ascetică am descoperit duhul ascetic...
...Priveam împreună, eu prietenul şi fratele meu de pe puntea vasului în întunericul zorilor primăvăratice forma peninsulei şi vârful ea un con înalt al Athosului. Mănăstirile de pe latura apuseană abia se distingeau. Sentimentul unei aşteptări mari şi sfinte inunda sufletul meu. Tot ceea ce ştiam ca istorie şi legendă din cărţi se trezea încet în amintirea mea. Un ascet cu părul în întregime alb care călătorea împreună cu noi parcă ne vorbea în pacea lui netulburată despre patria sa duhovnicească, parcă ne spunea că ne apropiem de o ţară de utopie. Vasul ne purta tot mai aproape spre o lume frumoasă, îngerească, un loc aparte cu înfăţişare specifică al pământului grecesc destinat rugăciunii şi vieţii mistice în Hristos, spre una din porţile cerului...
Am aruncat ancora în Dafne, primul port al Sfântului Munte. Dafne este locul care oglindeşte întreaga mişcare comercială a comunităţii monastice, care nu e constituită din îngeri. E, prin urmare, manifestarea cea mai materială a vieţii aghioriţilor. De aceea e bine ca vizitatorul să plece cât mai repede de aici. Primele impresii sunt un prost sfătuitor dar şi unul nedrept, în principal pentru sufletele neputincioase...
După primele formalităţi am luat-o pe drumul ce duce spre capitala Careia. O bogăţie de flori, o luxuriantă vegetaţie în toate nuanţele de verde. Cerul albastru, tăcerea aproape absolută. Am mers pe jos, ca la o jumătate de oră, pe o cărare care se deschidea în sus, între un şir de coline cu o floră variată şi o mare puţin adâncă.

Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 82
 
Calendar


 
 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova