Biblioteca ortodoxă

 

Ştiri

 • 19.04.15

  Paştile Blajinilor - ce aşteaptă morţii de la rudele lor?

  Stimaţi ortodocşi, HRISTOS A ÎNVIAT!

  Se apropie ziua cea mare a pomenirii morţilor, sărbătoarea tradiţională, Paştile Blajinilor. Este ziua în care se merge mai întâi la biserică, la Sfînta Liturghie, pentru a face rugăciuni pentru toţi cei mutaţi de la noi, după care se merge la mormintele lor unde se aprind lumînări, tămâie, li se cîntă şi lor imnul de biruinţă asupra morţii "Hristos a înviat" şi se dă de pomană pentru pomenirea lor pască şi ouă roşii - simboluri pascale.

  Citeşte mai mult...
 • 11.04.15

  Domnul nostru Iisus Hristos a Înviat!!!

  Scumpii și iubiții noștri cititori!

  Vă aducem cele mai sincere felicitări și urări de bine cu marele Praznic a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii! Pace, dragoste, bunăînțelegere să aducă Mântuitorul nostru în familiile Dvs! Dragostea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți!!!

  Citeşte mai mult...
 • 11.04.15

  Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2015

  „Eu sunt învierea şi viața" (Ioan 11,25)

  Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi slujitori ai altarelor, cuvioşi monahi şi monahii, drept-măritori credincioşi, Hristos a Înviat!

  Prin milostivirea Atotţiitorului Dumnezeu, prăznuim şi în această rânduită primăvară triumful vieţii asupra morţii, bucuria luminii şi stârpirea întunericului – Învierea Domnului Iisus Hristos.

  Citeşte mai mult...
 • 11.04.15

  Cât de religios este creștinul ortodox din Moldova

  Moldovenii țin post doar o săptămână și se duc în noaptea de Paște la biserică doar pentru a sfinți bucate. Asta arată datele unui sondaj realizat de Magenta Consulting. Potrivit studiului, doar opt la sută dintre moldovenii intervievați țin post toate cele 40 de zile.

  Citeşte mai mult...
 • 11.04.15

  HRISTOS A ÎNVIAT! Lumina Sfântă a coborat și în acest an la Mormantul Domnului

  Patriarhul grec al Ierusalimului, care a condus întreg ritualul, a înconjurat capela Sfântului Mormânt, alături de un sobor de ierarhi şi preoţi. După procesiune, Patriarhul a intrat în lăcaşul unde se crede că lumina sfântă coboară şi a aprins cele 33 de lumânări pe care le-a adus.

  Citeşte mai mult...
Articole şi studii


PDF Imprimare Email
Duminică, 19 Aprilie 2015 00:00
Predică la Duminica Tomei
... Nu fi necredincios, ci credincios! (Ioan cap. XX, v. 27)
 
Fraţi creştini, aceste cuvinte din Evanghelia de astăzi sunt cele mai însemnate în viaţa creştină şi în calea mântuirii veşnice: „Nu fi necredincios, ci credincios!", a spus Domnul Hristos Apostolului Toma când i s-a arătat dupa înviere. Şi într-adevăr, dacă noi am fi credincioşi cu adevărat, am fi drepţi, am fi sfinţi, am fi desăvârşiţi.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Duminică, 19 Aprilie 2015 00:00
Ce este "Paştile blajinilor"?

altHristos a înviat! Văzând sau auzind diverse ştiri şi comentarii pe internet despre „Paştele blajinilor", mi-a fost dat să aud idei mai mult sau mai puţin trăsnite cu privire la această zi; păcat că unele chiar de la clerici ai Bisericii Ortodoxe. Cea mai şocantă dintre ele a fost la Radio Moldova unde „o tanti prezentatoare" a zis că această zi (parafrazez): este închinată „spiritelor celor morţi", care „în această zi se întorc pe pământ" şi se bucură alături de cei veniţi la cimitire să-i cinstească.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Joi, 16 Aprilie 2015 00:00
Izvorul Tămăduirii

În prima vineri din Săptămâna Luminată, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Izvorului Tămăduirii. Este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, amintind de minunea petrecută în sec. VII pe timpul împăratului Leon Machelie al Bizanţului, minune ce a fost săvârşită de către Sf. Fecioară Maria. Sărbătoarea aceasta este deci de dată mai recentă dar cu toate acestea este adânc înrădăcinată în conştiinţa popoarelor ortodoxe din Balcani, de limbă greacă, slavonă sau latină.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 11 Aprilie 2015 18:52

Mergând spre înviere

altO, cât mi-aş da silinţa şi câtă dragoste aş avea, de necuprins îmi este mie acest ,, Praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor". Dar, Chemarea Asta Prealuminată mă înalţă de fiecare dată cînd ajung să O trăiesc, fiindcă în Ea este Viaţa. Iată, fraţilor, o nouă glăsuire a Celui mult râvnit, o nouă jertfă a Mielului preînchipuit ne bate să deschidem şi cu umilinţă răsună ,, Cine are urechi de auzit să audă".

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 10 Aprilie 2015 00:00
Sfânta şi Marea Vineri
Părintele Meu, de este cu putinţă,
treci de la Mine păharul acesta;
însă nu precum voiesc Eu,
ci precum Tu voieşti"
(Mt. 26, 39)
Eu cred că mulţi se întreabă pentru ce Hristos a grăit aceste cuvinte; şi cei necredincioşi vor răstălmăci aceste cuvinte, spre a întinde cursă fraţilor noştri celor mai slabi. Deci pentru ca noi atât năvălirea acelora să o respingem, cât şi pe fraţii noştri săi scăpăm de nelinişte şi de strâmtoare, să observăm aceste cuvinte mai de aproape, să ne oprim la tâlcuirea acestui loc şi să pătrundem în înţelesul lui cel adânc.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Miercuri, 08 Aprilie 2015 11:31

Eu sunt Kenya. Și București 1944. Și nu tac

altVineri, 3 aprilie 2015, la Universitatea din Garissa, Kenya, 148 de tineri au fost executați pentru că nu au mințit când li s-a pus o întrebare simplă. Atacatorii au intrat, au întrebat care e musulman și care e creștin și s-au pus pe ucis. Așa de simplu. Pare un caz asemănător cu cel de la Paris, nu? Și totuși, nu e chiar așa. Aici n-au fost scrisori de amenințare, nu au fost avertismente anterioare, nimic. Tinerii aceștia nu au știut ce și cum au greșit, nu au avut timp să-și ia măsuri de protecție, nu umblau cu polițiștii după ei. Veniseră să învețe carte. Și ce dacă?

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Duminică, 19 Aprilie 2015 00:00
Sărbătoarea blajinilor
 
Între poveştile noastre străvechi există unele mai ciudate despre nişte făpturi care, credeau bătrânii noştri, au fost făcute de Dumnezeu înainte de neamul omenesc. Acum o sută de ani, poveştile despre rohmani erau încă foarte răspândite. Dar pe rohmani cei mai mulţi îi numeau „blajini", pentru că se spunea despre ei că sunt blânzi, foarte credincioşi şi creştini ca şi noi.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 17 Aprilie 2015 09:08

Sfaturile unei preotese cu privire la creșterea copiilor

altLuînd în considerare situația contempora­nă, se recomandă să fim prudenți în pre­tențiile pe care le avem față de copii, pretenții care într-o serie de cazuri pot să dea rezultate nu pozitive, ci dimpotrivă.
Religia este „sare". Sarea este bună, a zis Hristos, dar știm cu toții ce se întîmplă cînd pui în mîncare prea multă sare... De aceea, în educația copiilor vremii noastre se recomandă prudență și tact, nu scheme stricte, fiindca în viață se observă fenomene de genul următor.

Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Joi, 16 Aprilie 2015 00:00
De ce nu îngenunchem în perioada pascală?
Socotim perioada dintre prăznuirea Sfintelor Paşti şi Cincizecime ca perioadă pascală, care, datorită semnificaţiei Învierii Domnului, prezintă specificul bucuriei depline. În toată această perioadă predomină rugăciuni şi cântări legate de biruinţa Învierii Mântuitorului Hristos, cea mai mare minune săvârşită de El, ce aduce o deplină bucurie duhovnicească atât pentru om cât şi pentru întreaga natură.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 10 Aprilie 2015 20:00

Trăiri extraordinare din Ierusalim, în Vinerea şi Sâmbăta Mare!

 Vinerea Mare

S-au ivit zorii zilei de pomenire a celei mai mari fărădelegi pe care a văzut-o soarele pe pământ. Zi de groază şi de ruşine pentru conştiinţa omenească până la sfârşitul vremurilor. Este obiceiul ca închinătorii să străbată în această zi cu picioarele şi cu gândurile Calea Durerii. Aceasta este calea pe care Domnul a mers sub cruce spre Golgota. Am plecat din Ghetsimani în sus. Am trecut pe la casa lui Ioachim şi a Anei, născătorii Născătoarei. Ne-am gândit la Ea, Maica marii dureri. Ea a fost, oare, în acel cumplit alai? Nu. Vom vedea mai târziu.
Palatul lui Pilat. Ca şi cum am privi la cenuşa unui vulcan stins – dar focul patimii şi putoarea nedreptăţii încă se simt. Aici a fost judecat şi osândit învăţătorul Dreptăţii. Aici a fost biciuit de cei fără de lege Omul Nevinovăţiei. Nu a rămas pe El nici o fâşie de piele întreagă. Evreii s-au ostenit noaptea trecută ca să nu fie. Şi soldaţii romani cu bicele lor nu au făcut decât să adâncească aceleaşi răni în acelaşi trup. Cei care studiază dreptul roman şi legile romane ar trebui să vină în acest loc ca să se îngreţoşeze pentru totdeauna de această putreziciune lipsită de omenie.
Locul în care Domnul a căzut sub cruce. Cum să nu cadă? Greu i-a fost să poarte şi tăcerea de-a lungul întregii nopţi pline de învinuiri mincinoase, de clevetiri şi de martori mincinoşi – cu atât mai mult întreaga putoare a scuipăturilor în faţă şi a tot atâtor răni pe câte lucruri bune le făcuse El oamenilor. O, Doamne, de ce nu am fost noi atunci aici ca să luăm crucea Ta, şi pe Tine să Te ridicăm pe mâini şi să Te purtăm? Aşa am gândit toţi, vărsând lacrimi pe această Cale a Durerii, ce s-ar fi prefăcut în Râu al Durerii dacă toate lacrimile vărsate de creştini ar fi ţâşnit din el. Ferice de Simon Cirineanul, pe care judecata cea bună a lui Dumnezeu l-a adus aici în acea zi ca să ia Crucea Domnului asupra sa şi să uşureze chinurile Celui care S-a chinuit pentru toţi oamenii.
În faţa casei sfintei Veronica. De la fereastra casei sale, Veronica a văzut cumplitul alai. Faţa desfigurată a lui Hristos a stârnit compătimire în inima ei de fată – ea nu mai semăna a faţă omenească, ci mai degrabă cu o bucată de pânză murdărită de amestecul sângelui cu scuipatul, sudoarea şi praful. I s-a făcut milă de El fetei; a alergat înaintea Osânditului şi cu o maramă curată i-a şters faţa. Mucenicul tăcut nu a putut să-i spună „mulţumesc”, însă i-a răsplătit slujirea într-un alt chip: pe acea maramă a rămas zugrăvit chipul lui Hristos.
Iată-ne acum în locul unde s-a întâlnit Născătoarea de Dumnezeu cu Fiul. Căutându-L încolo şi încoace, ea a apărut dintr-o ulicioară şi deodată s-a aflat faţă în faţă cu El. De-abia L-a mai recunoscut. Oare ea a născut ASTA? Această mare rană, de mărimea omului? Din această Rană s-a vindecat, însă, otrăvitul neam omenesc. El nu i-a zis nimic. Ea nu I-a zis nimic. Dar sufletele lor s-au înţeles şi s-au salutat. „Fiul meu”, s-a tânguit sufletul mamei, „primăvara mea dulce, cum a pierit frumuseţea Ta!”.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 10 Aprilie 2015 00:00
Vinerea Mare - Pogorârea la iad
Cele patruzeci de zile ale Postului Mare întrec pe celelalte zile; iar săptămâna mare este cea mai importantă; şi iarăşi săptămâna mare culminează cu Sfânta şi Marea zi de Sâmbătă. Se numeşte săptămâna mare nu pentru că zilele ei ar fi mai mari sau ar avea mai multe ceasuri, ci pentru că de-a lungul ei s-au săvârşit, şi mai cu seamă azi, minunile mari şi mai presus de fire şi faptele neobişnuite ale Mântuitorului nostru.
Citeşte mai mult...
 
PDF Imprimare Email
Vineri, 03 Aprilie 2015 00:00
Sâmbăta lui Lazăr, anticiparea Învierii Domnului
 
Învierea lui Lazăr este sărbătorită în Biserica Ortodoxă cu o zi înainte de Duminica Intrării lui Hristos în Ierusalim. Cele două zile alcătuiesc împreună hotarul şi puntea de legătura între Postul Paştilor şi Săptămâna Patimilor: sunt două zile de prăznuire, o anticipare a bucuriei pe care o va aduce, peste o săptămână, Învierea lui Hristos - biruinţa asupra morţii.
Citeşte mai mult...
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 84
 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova