succesiunea apostolica

0
0

Hristos s-a înălțat! Ași vrea să știu dacă biserica catolică are succesiunea apostolică. Mulțumesc.

  • alexandru a întrebat 14 ani ago
  • last edited o lună ago
  • You must to post comments
0
0

Nu vreau să arăt cu degetul cum că o biserică este apostolică și alta nu. Dar voi încerca să explic ce este o succesiunea și fiecare să tragă concluzia. Succesiune apostolică (lat. successio = urmare, continuare) este un termen tehnic ce se referă la modul în care se păstrează structura unică şi permanentă a apostolatului „celor 12” în continuitatea lui istorică a Bisericii. Succesiunea apostolică presupune înainte de toate succesiunea în adevăr. Apostolul Pavel a scris şi a insistat exact pe acest lucru, pe adevăr. De aceea i-a scris lui Timotei: „Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credinţa şi cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ţi s-a încredinţat, păzeşte-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care sălăşluieşte întru noi”. Dreptarul este un instrument folosit în construcţie după care este verificat cât de drept este construit un perete şi după care se stabileşte direcţia dreaptă pentru construcţie. În planul zidirii bisericii şi a relaţiei fiecărui creştin cu Dumnezeu, acest dreptar este Sfânta Scriptură care este alcătuită din Vechiului şi Noului Testament. Au fost numite „canonice” aceste cărţi tocmai din motiv că ele cuprind normele învăţăturii adevărate. La vremea stabilirii canonului Sfintei Scripturi existau multe alte scrieri şi tradiţii care se pretindeau că fac parte din adevăr, dar nu erau aşa şi au fost declarate apocrife. Sfânta Scriptură alături de Sfânta Tradiție rămân a fi criteriul de verificare a veridicităţii fiecărei scrieri şi învăţături care au apărut de atunci până azi, pentru că Sfintele Scripturi sunt dreptarul învăţăturilor sănătoase. Succesiunea apostolică aparţine celor care au ţinut şi ţin aceste dreptar cu credinţă şi dragostea care este în Iisus Hristos. Așadar Succesiunea apostolică presupune transmiterea adevărului curat. Dacă ne uităm în aceiași epistolă capitolul 2: „Tu, deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care e în Hristos Iisus, Şi cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă, acestea le încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să înveţe şi pe alţii” vers. 1-2. Timotei a auzit şi a învăţat de la Apostolul Pavel învăţătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Acum de la el se aşteptam să încredinţeze această învăţătură oamenilor de încredere, adică să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu şi să le încredinţeze transmiterea acestui Cuvânt mai departe, la oameni de încredere, oameni care vor ţine cu credinţă şi dragoste acest cuvânt şi îl vor păzi aşa cum a fost lăsat de apostoli. Nu poate pretinde nimeni la succesiunea apostolică, dacă nu mai ţine cont de învăţătura Sfintelor Scripturi pentru a o trăi şi pentru a o transmite altora. Au căzut din succesiunea apostolică cei ce s-au abătut de la adevăr. Când l-a avertizat pe Timotei despre erezii, Apostolul Pavel a făcut referinţă la doi oameni care au căzut din succesiunea apostolică şi iată ce spune el: „Iar de deşartele vorbiri lumeşti fereşte-te, căci ele vor spori nelegiuirea tot mai mult. Cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Dintre ei sunt Imeneu şi Filet” vers. 16-17. Succesiuna apostolică implică rămânerea pe învăţătura Sfintelor Scripturi pentru totdeauna. Vorbindu-i lui Timotei despre pericolele vremurilor din urmă, când foarte mulţi oameni care se pretind creştini se vor abate de la adevăr, Apostolul Pavel a scris: „Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate, Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun”.

Dumnezeu să ne păzească de pericolul acestor vremuri de pe urmă ca să nu căutăm a le îngădui oamenilor, ci lui Dumnezeu. Să rămânem pe învăţătura apostolilor aşa cum este aşteruntă pe paginile Sfintelor Scripturi şi astfel să rămânem în succesiunea apostolică.

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.