2 petru 3,13

0
0

Vă rog să mă lămuriţi ce înseamnă ceruri noi şi pământ nou din II Petru 3,13. Eu ştiu că la a doua venire a lui Iisus vom învia şi vom locui în cer. Dar atunci de ce mai face Dumnezeu si pământ nou? Vă mulţumesc şi vă rog să-mi scuzaţi neştiinţa.

  • cristina a întrebat 12 ani ago
  • last edited o lună ago
  • You must to post comments
0
0

Da de unde aţi luat că vom locui în cer? Se spune că venirea lui Hristos va fi pe norii cerului, deci şi natura va suferi o modificare şi o curăţire. Şi anume acestea vor fi cer nou şi pământ nou. Desigur, aceste expresii arată că lumea nu va fi definitiv distrusă, ci numai schimbată, transformată, transfigurată, în ea stabilindu-se o nouă ordine de viață. Desigur, nu e ușor să ne pronunțăm asupra sensului acestei expresii, cu toate că numeroși Sfinți Părinți s-au străduit să le explice înțelesul. Totuși, pe temeiul celor afirmate de ei, putem înțelege că lumea reînnoită va fi o lume desăvîrșită și incoruptibilă, cuprinzînd bunătăți și frumuseți nebănuite, despre care Sfântul Apostol Pavel zice: „Ceea ce ochiul n-a văzut și urechile nu au auzit și la inimă omului nu s-a suit, acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (I Cor. 2, 9). Dintr-o lume exterioară omului, ea va deveni într-un sens o lume interioară, aratindu-se în mare măsură drept un conținut sufletesc al celor drepți. Frumusețea și măreția ei vor fi neînchipuite, deoarece împărtășindu-se de lumina dumnezeiască, va radia acesta lumină, îmbrăcând în ea pe cei ce o vor locui. Lumina ei va face să strălucească și mai mult pe cei drepți, încât aici, precum spune Mântuitorul, „drepții vor străluci că soarele în împărăția Tatălui lor” (Matei 13, 43).

Cei drepți vor fi părtași ai dreptății iar cei răi se vor stinge ca fumul.

mag. Vitalii Mereuțanu

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.