Nedumerire

0
0

Cineva a spus că este o asemănare între… Dar să vedem despre ce e vorba: 12. Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri! (Isaia). Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa. (Apocalipsa).  Răspunsul meu este acesta: Aici e o antiteza. Iisus este steaua care luminează oamenii. Lucifer avea acest rol, dar şi l-a pierdut. Această antiteză se vede şi în alte locuri. Lucifer este supus iadului, dar Iisus îl stăpâneşte în sensul că iadul nu are putere asupra lui şi a celor ce cred în el. Acum eu nu ştiu dacă explicaţia e bună, dar sunt sigur că aceasta neânţelegere nu a apărut acum şi aş vrea să aud părerea biserici despre ea. Vă mulţumesc.

  • Gabriel a întrebat 14 ani ago
  • last edited o lună ago
  • You must to post comments
0
0

Isaia 4,12: „Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!”. Cea mai grăitoare expunere despre căderea luciferică. Însă pentru a înțelege și mai bine că despre Lucifer este vorba e nevoie să vorbim de versetele premergătoare acestuia și anume: „Şeolul (iadul) se mişcă în adâncurile sale, ca să iasă întru întâmpinarea ta. Pentru tine el deşteaptă umbrele, pe toţi stăpânitorii pământului; el ridică de pe jilţurile lor pe toţi împăraţii pământului. Toţi iau cuvântul şi îţi zic: „Şi tu eşti slab ca noi şi te asemeni nouă”. În iad s-a pogorât mărirea ta în cântecul harfelor tale. Sub tine se vor aşterne viermii şi viermii vor fi acoperământul tău” vers. 9-11 dar și cele după 12. Pentru o mai profundă înțelegere îndrăsnesc să adaug și un al loc din Scriptură care spune: „Tu erai heruvimul pus ca să ocroteşti; te aşezasem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor celor de foc. Fost-ai fără prihană în căile tale din ziua facerii tale şi până s-a încuibat în tine nelegiuirea. Din pricina întinderii negoţului tău, lăuntrul tău s-a umplut de nedreptate şi ai păcătuit, şi Eu te-am izgonit pe tine, heruvim ocrotitor, din pietrele cele scânteietoare şi te-am aruncat din muntele lui Dumnezeu, ca pe un necurat. Din pricina frumuseţii tale s-a îngâmfat inima ta, şi pentru trufia ta ţi-ai pierdut înţelepciunea. De aceea te-am aruncat la pământ şi te voi da înaintea regilor spre batjocură. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, săvârşite în negoţul tău nedrept, ţi-ai pângărit altarele tale; şi Eu voi scoate din mijlocul tău foc, care te va şi mistui; şi te voi preface în cenuşă pe pământ înaintea ochilor tuturor celor ce te văd. Toţi cei ce te cunosc între popoare se vor mira de tine, vei ajunge o groază şi în veci nu vei mai fi”” Iezechiel 29, 14-19. La fel trebuie să amintim și cuvântul Evanghelistului Luca care spune: „Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer” cap. 10, vers. 18. Așa dar între cele două versete nu că e o asemănare ci e o diferență de subiect. În primul este vorba despre steaua care îl reprezintă pe satan, care a strălucit însă nu mai strălucește. Și a doua pe Hristos care strălucește și va străluci mereu.

Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa.

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.