canon

0
0

Bună seara. Spuneţi-mi vă rog ce înseamnă canon.

  • tania a întrebat 12 ani ago
  • last edited o lună ago
  • You must to post comments
0
0
Canoanele bisericeşti sunt norme şi reguli privind etica creştină, cultul, disciplina clerului, monahismul, organizarea şi jurisdicţia bisericească, promulgate de sinoade ecumenice sau locale. În general, canoanele reprezintă legislaţia bisericească ce formează obiectul dreptului canonic. In afară de dogme, oare constituie obiectul credinţei şi care indică bornele Tradiţiei având caracter de definiţii (gr. oros = finis, bornă care marchează graniţa), există canoanele care trebuie să fie respectate ca fiind conforme cu tradiţia dogmatică, în spiritul doctrinei de credinţă. Canonul este o formă sau un cadru în care se aplică doctrina, de aceea el nu poate fi considerat în mod teoretic şi nici ca o autoritate suplimentară. Biserica are nu numai capacitatea de a îndruma disciplina clerului şi viaţa pastorală a laicilor, ci şi responsabilitatea de a se pronunţa în diverse situaţii şi momente (Fapte 15, 26—29 ; I Tim. 3, 15). Exercitând această autoritate, Biserica aplică iconomia, adică foloseşte canoanele în funcţie de condiţiile şi necesităţile ei pastorale. Deşi există canoane particulare, tradiţia canonică ortodoxă a fost elaborată în mod sinodal, pentru a se păstra principiul : consensul canonic în spiritul şi în consensul dogmatic. Canoanele se referă la : post, cultul icoanelor, al sfinţilor, Paşti, căsătorie, hirotonie, divorţ, conduita clericilor şi monahilor, participarea mirenilor, treptele ierarhice, ordinea scaunelor episcopale, relaţii interbisericeşti, relaţii publice etc. Regulile canonice propuse de Biserică nu trebuie să fie confundate cu legislaţia de drept civil cu privire la viaţa religioasă publică şi la Biserica creştină ca instituţie juridică.

Tot canon, numim și rânduiala pe care o dă preotul la Taina Sfintei Spovedanii, pe care creștinul trebuie să o săvârșească pentru a primi iertare de păcatele săvârșite. Spre exemplu: metanii, rugăciuni, milostenii, etc!
Preot Iulian Rață
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.