vise

0
0

Spuneţi-mi vă rog cum pot scăpa de vise, în special de cele ce prevestesc ceva rău. Ştiu că nu trebuie să ne încredem în vise, eu mă strădui, dar oricum se întâmplă câte ceva rău. Uneori visez oameni, nimic concret şi numaidecât a doua zi aflu lucruri legate de aceşti oameni sau îi întâlnesc. Ce rugăciuni pot citi ca să scap de vise rele, este ceva necurat la mijloc, ajutaţi-mă vă rog, uneori mi-i frică să ma culc noaptea, mai apoi imaginea acestor vise şi aşteptarea împlinirii semnificaţiei lor mă chinuiesc zile întregi.

  • You must to post comments
0
0
Dumnezeule, întru numele Tău mân¬tuiește-mă și întru puterea Ta mă ju¬decă. Dumnezeule, ascultă rugă-ciunea mea; pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abă¬tut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.
Doamne, Dumnezeul mântuirii me¬le, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugă-ciu¬nea mea; că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat!
Miluiește-mă, Doamne, că nepu¬tin¬¬¬cios sunt!, Vindecă-mă, că s-a tul¬bu¬rat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nop¬țile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.
Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăj¬¬duiește spre Dumnezeu și mă voi măr-turisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.
Domnul este luminarea mea și mân¬¬tuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea și scă¬pa¬rea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru Dânsul: Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin.
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.