pacat sau nu ?

0
0

Bună seara, Părinte! Îmi puteţi spune vă rog dacă este păcat între soţ şi soţie, stimularea reciprocă, normală sau anală cu mâna? Îmi cer scuze pentru o întrebare aşa de explicită şi vulgară, dar mă urmăreşte gândul acesta. Doamne ajută!

  • ianos a întrebat 11 ani ago
  • last edited o lună ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă frate, uite ce îți spune Dumnezeu: acum, mergi, intră în camera ta, încuie uşa, aprinde luminile sau trage perdelele spre lumina zilei, dezbracă-te de toate cârpele sub care îţi ascunzi ruşinea desfrânărilor tale şi priveşte-te! Eşti frumos! Eşti frumoasă! Eu, Dumnezeu, te-am făcut! Nu te uita la urmele păcatului care te-au mai sluţit ici şi colo! Eu te voi spăla şi mai vârtos decât zăpada te vei albi! Pentru asta am rânduit Eu Spovedania în Biserica Mea! Priveşte-te cu atenţie şi cu de-amănuntul! Eşti sfinţit din cap şi până în picioare! Întreg ai fost afundat în Baia Sfântului Botez! Peste tot ai fost uns cu Duhul Meu Cel Sfânt! Ceea ce numeşti tu „sexul tău” despre care crezi că-l poţi chinui în toate felurile ca să storci un strop de plăcere înrobitoare şi ucigătoare, e sfinţit de Mine! Dacă eşti băiat, află că acesta e vrejul vieţii sfinţite pe care ai primit-o de la Mine ca să devii sfânt ca Mine! Priveşte pe un iconostas din Biserica Mea „arborele lui Iesei”! Vezi, de acolo a răsărit şi Mlădiţa sfântă din care a luat firea omenească Fiul Meu Cel Unul Născut, Dumnezeu! Şi tu eşti mlădiţă vie în acest Arbore Sfinţit!  plângi omule drag! Dacă mai e ceva viu în tine, plângi!Acum îmbracă-te! Priveşte aceste haine! De acum ele nu mai sunt cârpe de acoperit ruşine, ci haine noi, veşminte ale preoţiei universale (despre care ai învăţat la ora de religie) în care te-am îmbrăcat prin Botez. Acum, lacrimile tale ţi-au devenit al doilea Botez! Vino la Mine ca să-ţi şterg lacrima şi urâciune pe care lumea aceasta a pus-o pe tine şi odihneşte-te la pieptul Meu! Te iubesc! Oricât de grele ţi-ar fi rănile, Vino! Eu Sunt Dumnezeul tău şi numele meu este Iubire! Sper ca aceste cuvinte să te pună pe adevărata cale cea a iubirii d ivine nu cea a plăcerilor trupești și distrugătoare.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.