0
0

Bună seara. Am citit în Pateric: A auzit avva Antonie despre un călugar mai tânăr, care a făcut pe cale un semn ca acesta, adică văzând el pe oarecari bătrâni călătorind și slăbind pe cale, a poruncit unor asini sălbatici de au venit și au purtat pe bătrâni până când au ajuns la Antonie. Deci bătrânii au vestit acestea lui avva Antonie. Și a zis lor: mi se pare că acest călugar este o corabie plină de bunătăți, dar nu știu de va ajunge la liman. Și după oarecare vreme avva Antonie începe deodată să plângă și să-și smulgă perii și să se tânguiască. Îi zic lui ucenicii: de ce plângi, avvo? Iar bătrânul a zis: mare stâlp al Bisericii a căzut acum. Și zicea despre călugarul cel mai tânăr. Ci mergeți, zicea el, până la dânsul și vedeți ceea ce s-a făcut. Deci s-au dus ucenicii și l-au aflat pe călugăr șezând pe rogojină și plângând păcatul pe care-l făcuse. Iar el văzând pe ucenicii bătrânului, le-a zis: ziceți bătrânului ca să roage pe Dumnezeu să-mi dea numai zece zile și nădăjduiesc că voi da răspuns, adică mă voi pocăi. Și după cinci zile a murit. Explicaţi vă rog ce a greşit călugărul tînăr?

  • You must to post comments
0
0

Despre greșeala, ori patima în care a căzut, nu se spune, ci poate fi presupusă, ori că e mândrie, ori patima iubirii de arginți, ori cea a curviei. Deci nu e specificat, dar e clar că în ceva grav, căci nici timp cuvenit de pocăință nu i s-a dat. Asta e părerea mea, căci profunde și nepătrunse sunt multe taine duhovnicești și avem nevoie de mari tâlcuitori și îndrumători.

Domnul să lumineze orice suflet și cuget.

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.