ecumenism

0
0

Sărut mâna părinte. Am și eu o nelămurire.. în orașul de unde sunt, preotul nostru ne a îndemnat să mergem să asistăm la slujbe la biserica catolică din oraș.. altădată au venit catolicii la biserica noastră și au asistat. Eu știu din cărțile părintelui Cleopa, că religiile nu trebuiesc amestecate.. fiecare își vede de biserica lui.. Este cumva misiune de ecumenism mascată?? E bine cum a procedat??? Noi pe cine să credem??? Vă mulțumesc, și vă rog să mă lămuriți.. altădată preotul nostru a mers cu enoriașii ,,în vizită” la geamia turcească..

  • You must to post comments
0
0
Temeiurile Bisericii pentru care un adevărat creştin ortodox nu se poate însoţi, nu se poate uni, nu se poate ruga cu cei de alte credinţe precum catolici , greco-catolici , armeni ,protestanţi , anglicani, baptişti, iehovişti,mormoni , musulmani , evrei , budişti,hinduişti, yogini, bahai şi vrăjitori ai diferitelor tradiţii păgîne şi alţii.Unde este locul creştinilor şi mai ales al slujitorilor Bisericii?Nu în locaşuri eretice, nici în capişti păgîneşti, ci după cuvîntul proorocului David (940 î.H.): „Ales-am a fi lepădat în Casa Dumnezeului meu mai vîrtos decît a locui în locaşurile păcătoşilor” (Psalmul 83:11) şi „Una am cerut de la Domnul,acesta voi căuta: ca să locuiesc în Casa Domnului ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez Biserica cea Sfîntă a Lui.” (Psalmul 26:7)„Astăzi, mulţi oameni au îndrăznit să-şi introducă rânduielile lor în rânduielile Sfân­tului Duh. Din aceasta pricină, rânduielile cereşti s-au făcut pământeşti; cele duhovniceşti – trupeşti; cele sfinte – păcătoase; cele înţelepte – neghioabe. Văd nepotrivirea, văd năruirea ce decurge din ea; dar nu văd începutul din care decurg toate nenorocirile, pentru că privesc la lumina propriei raţiuni căzute şi nu la lumina lui Dumnezeu. Începutul nenorocirii stă în dispreţuirea neîngăduită şi trufaşă a poruncilor Sfân­tului Duh, în înlocuirea lor cu rânduielile proprii. Iată unde e pricina destrămării de obşte, pricina căderii Creştinismului, a că­derii morale ce precede întotdeauna ruina civilă, care prevesteşte această ruină. Se mai găsesc în particular creştini, dar a fost pierdută cunoaşterea obştească, unica, a adevărului, prin care totul s-ar uni într-un singur trup duhovnicesc, cu un singur chip de cu­getare, sub un singur cap obştesc: Hristos. Azi, fiecare [Ortodox] are mai mult sau mai puţin modul său de cugetare, «religia» sa, drumul lui, luate în chip arbitrar sau la întâmplare, socotite ca drepte sau măcar îndreptăţite.Tuturor ortodocşilor ecumenişti care încuviinţează şi propovăduiesc erezia ecumenistă în Biserică, minţindu-I totodată pe rtodocşii creştini, cît şi pe cei voiesc să vină la dreapta-credinţă, Sfîntul Apostol Pavel (+64) le zice: „Nu fiţi piatră de poticnire3 nici Iudeilor, nici Elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu!” (1 Corinteni 10:32) Iar nouă, Sfîntul Apostol Petru (+64), pentru a nu luneca atît în rătăcirea ecumenismului „ortodox”, cît şi neortodox, iată ce ne spune: „Deci voi, iubiţilor, păziţi-vă ca nu cumva, lăsîndu-vă tîrîţi de rătăcirea celor fără de lege, să cădeţi din întărirea voastră.” (2 Petru 3:17) Despre cei fără de lege, Sfîntul Ierarh Luca al Crimeii (+1961), atătîndu-ne motivele pentru care nu trebuie să ne unim cu ei, adaugă: „Uitaţi-vă cum trăiesc ereticii, evreii, musulmanii! Oricît de greu ne-ar veni să le spunem asta, ei nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu! Nu o vor moşteni, fiindcă Împărăţia lui Dumnezeu este închisă pentru cei care nu-L mărturisesc Hristos drept Dumnezeu adevărat, pentru cei ce în viaţa lor nu s-au împărtăşit cu Trupul şi Sîngele Lui, nu s-au hrănit cu seva vieţii duhovniceşti. Noi, creştinii ortodocşi, cinstim adînc Crucea lui Hristos şi o purtăm pe piept toată viaţa. Nu poartă cruce evreii, musulmanii şi toţi rău-credincioşii. În rînd cu aceştia se pun toţi ereticii. Ei nu cinstesc sărbătorile noastre rtodoxe. Noi, toţi creştinii ortodocşi, o fericim pe Preasfînta Fecioară Maria, potrivit cu învăţătura Sfintei Scripturi, dar cu durere trebuie să o spunem: Vrăjmaşii Bisericii lui Hristos, protestanţi, sectari şi alţi eretici, nu iau parte la această lăudare a ei de către lumea ortodoxă.
Prot Victor Mihalachi
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.