Nu simţiţi? Ca niciodată

A crescut pămîntul!

E prea mult pământ în lume,

Prea puţin Cuvîntul!

 

Te loveşti de lut în stradă,

Moare-n lut iubirea,

Lut pe lut mereu se pradă

Să-şi hrănească firea.

 

Se respiră cu ţărînă,

Tot cu ea se moare,

Nu mai ştii în care mînă

Sufletul te doare.

 

De materie – gîndirea,

Tot din ea voinţa,

Din materie – simţirea!

Din ce-o fi credinţa?

 

Praful e la modă. Iată

Vîntul se-nteţeşte…

Zboară praful, cine-l iartă?

Şi pămîntul creşte.

Prot. Nicolae Jelihovschi