Duminica lui Zaheu Vameșul (Predici video)

Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.  Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

 

Predica Mitropolitului Bartolomeu Anania

http://www.youtube.com/watch?v=UGK_WbMKQyg

Predica PS Ciprian partea I

http://www.youtube.com/watch?v=K15YUZgv0uI

Predica PS Ciprian partea II

http://www.youtube.com/watch?v=Yqjwv402X8s&feature=related

Predica PS Ciprian partea III

http://www.youtube.com/watch?v=i0TPei2ttPk&feature=related