Întîmpinarea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hîrbovăț, în eparhia de Tiraspol și Dubăsari