PREACUVIOASE PĂRINTE ARHIMANDRIT FILARET

La un nou popas aniversar, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine și deplină sănătate trupească și sufletească. Dorindu-Vă mulți ani, în comuniune de rugăciune la această sărbătoare binecuvântată, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții, precum și pentru darurile revărsate asupra Preacuvioșiei  Voastre, pe care le-ați cultivat de-a lungul vremii prin rugăciune și osteneală, înțelepciune și stăruință. Permiteți-ne să Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, pace lăuntrică și multe bucurii duhovnicești.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să Vă de-a putere să petreceți întreaga viață monahală cu destoinicie, făcându-Vă un vas ales al Sfântului Duh, și să Vă înzestreze cu înțelepciunea cea de sus, despre care frumos spune Apostolul Iacob că „este mai întâi curată, apoi paşnică, îngăduitoare, ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, nepărtinitoare, nefăţarnică” (Iacob 3,17).

Vă dorim să rămâneți și în continuare un ostaș fidel al lui Hristos, miluind pe fiecare cu rugăciunea Cuvioșiei Voastre.

Spor în viață, în credință și în creșterea duhovnicească, Dumnezeu să Vă dăruiască!

ÎNTRU MULTI ANI FERICIȚI.