Un text extraordinar

0
0

Lasă-mă să te iubesc (un text extraordinar). Iată câteva cuvinte care mie mi-au dat mare nădejde şi bucurie. Sper să vă placă. Sunt extraordinare cuvintele şi mai ales felul cum vede Dumnezeu relaţia cu noi: “Nu-mi spune nimic. Îţi cunosc mizeria, necazurile, luptele şi ispitele sufletului tău. Îţi cunosc şi ştiu şi laşitatea păcatelor şi cu toate acestea îţi spun: “Iubeşte-mă aşa cum eşti tu! Dă-mi inima ta! Dacă o să aştepţi ca să devii un înger ca să mi te dăruieşti întru iubire, atunci n-ai să mă iubeşti niciodată! Chiar când eşti laş, fricos, neîncrezător în împlinirea dragostei şi-n săvârşirea sfinţeniei, chiar când ai să recazi în acele păcate pe care nu ai vrea să le mai faci, Eu nu-ţi dau voie să nu mă iubeşti. Iubeşte-mă aşa cum eşti tu, în orice moment şi-n orice situaţie te-ai afla, în credincioşie sau trădare, în râvnă sau în uscăciune. Tu iubeşte-Mă aşa cum eşti. Eu vreau să mă poti iubi din puţina şi săraca ta inimă. Dacă aştepţi până când ai să fii desăvârşit ca să mă poţi iubi, atunci n-ai să mă iubeşti niciodată. N-aş putea să fac eu oare din fiecare fir de nisip un Serafim, un Înger care să strălucească de curăţie şi dragoste?! Nu sunt eu Domnul Dumnezeu care a creat toate şi pot totul?! Omule, ţi-ai dat tu viata pentru lume din dragoste pentru oameni, sau ai murit din iubire pentru mine? Atunci din ce motiv nu mă laşi să te iubesc? Fiul meu, lasă-Mă să te iubesc, eu îţi vreau inima care este lăcaşul Meu. Desigur, cu timpul am să te schimb, însă chiar până atunci iubeşte-mă aşa cum eşti tu, fiindcă eu te iubesc cu toate că eşti aşa. Eu vreau ca dragostea ta pentru mine să se nască din puţina şi săraca ta inimă, din adâncul neputinţei şi al murdăriei tale. Eu te iubesc şi când eşti slab şi necurat. Nu vreau o dragoste inzvorâtă şi hrănită din mândria virtuţilor tale, ci dintr-o inimă smerită pe care eu o pot curăţi oricând. N-am nevoie de virtuţile tale, de talentele tale, de înţelepciunea ta. Eu vreau doar să mă iubeşti şi să lucrezi cu dragoste pentru Mine. Nu virtuţile tale le doresc. Dacă ţi le-aş da, tu eşti aşa de slab şi mândru, încât ele ar hrăni amorul tău propriu şi nu m-ai cinsti pe Mine. Deci ele să nu fie un motiv pentru care nu mă cauţi şi stai departe de mine. Aproprie-te cu dragoste. Unui fier ruginit, flăcările, nu numai că i-ar curăţa rugina, dar l-ar face incandescent. Iubeşte-mă şi păcatele se vor arde şi tu vei fi fericit. Iubeşte-mă nu numai ca să fii curat, căci asta ar fi din nou o mândrie pentru tine, ci pentru că Eu vreau să mă odihnesc în inima ta. Deci nu te mai îngriji de asta! Aş putea să fac prin tine lucruri mari pentru mintea omenească, dar nu, tu ai să fii sluga rea şi nefolositoare şi neputincioasă. Am să-ţi iau şi puţinul pe care tu te crezi că-l ai. Eu te-am făcut din iubire şi pentru ca să-ţi dau iubirea fără ca tu să-mi poţi da ceva. Nu încerca să-mi plăteşti iubirea prin nimic. Asta mă doare atât de mult de la tine. Iubeşte-mă în dragostea duhului Meu şi fără motive. Nu mai sta departe de mine. Îţi lipseşte nu sfinţenia pe care eu ţi-o pot da, ci o inimă gata să mă iubească oricând şi până la capăt. Astăzi eu stau la uşa inimii tale ca un cerşetor. Eu, singurul, adevăratul Împărat şi Domn. Eu bat şi aştept. Grăbeşte-te să-mi deschizi prin smerenie. Nu-mi aduce motive întinăciunea şi sărăcia ta. Dacă ţi-ai cunoaşte-o pe deplin şi-n adânc, ai muri de durere. Dar ceea ce m-ar durea pe Mine ar fi că tu şi acum să te îndoieşti de Mine, de iubirea pe care o am pentru tine. Crede că eu pot totul… şi tu nu poţi nimic fără mine. Doar păcatul eşti în stare să-l faci fără ajutorul meu. Să nu te încrezi în tine fără Mine, căci astfel o să fiu nevoit să te las în cădere în măsura-n care tu te apreciezi. Nu te frământă că n-ai virtuţi, am să-ţi dau Eu sfinţenia Mea. Deschide-ţi inima prin pocăinţă şi mă primeşte-n potirul sufletului tău prin trupul şi sângele Meu pe care-n dar ţi-l dau la Sfânta Liturghie. Atunci o să te fac să înţelegi totul şi să mă iubeşti mai mult decât îţi poţi închipui. Lasă să curgă sângele Meu în sângele tău şi să bată inima Mea în inima ta. Eu ţi-am dat-o pe Sfânta şi Preacurata Mea Măicuţă. Lasă să treacă totul prin inima ei curată, încât să poată mijloci pentru tine. Orice s-ar întâmpla nu aştepta nicidecum ca să devii sfânt, ca pe urmă să mă iubeşti. În acest fel tu nu mai iubi niciodată. Şi acum dute, acum. Eu sunt cu tine!” Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”. Am găsit acest text întâmplător pe un site ortodox şi mi-a plăcut foarte mult, am vrut să-l împărtăşesc cu Dvs. Vă dau şi link-ul de la site: http://www.ortodoxiatinerilor.ro/2009/01/tu-iubeste-ma-asa-cum-esti-un-text-extraordinar/

  • Mihaela a întrebat 14 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Cry Un text pătrunzător şi lucrător sufletului! Mulţi sfinţi au spus: „Domnul, e mai aproape de noi, decât ne putem imagina!” El ne vorbeşte zilnic prin sfintele Scripturi, îi putem vorbi oricând prin rugăciuni şi fiţi siguri că ascultă! Să ne deschidem inimile şi să permitem să se sălăşluiască în ea – dragostea pentru Dumnezeu! Căci prin dragoste – împlinim legea şi proorocii, cât e de simplu!

Pe Cela ce-L slăvesc oştile cereşti, şi de Dânsul se cutremură Heruvimii şi Serafimii. Toată suflarea şi zidirea: lăudaţi-L, binecuvântaţă-L şi-L Preaînălţaţi întru toţi vecii!!!

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.