0
0

Părinte, cum ar trebui interpretăm textul „Că mare va fi el înaintea Domnului; nici vin şi nici băutură tare nu va bea, şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duh Sfânt” Luca 1,15. Oamenii primesc Duhul Sfânt la Taina Sfântului Botez, şi asta după Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime. Sf. Ioan avea un statut special (el fiind cel mai mare dintre pământeni), sau cum trebuie privit versetul? Doamne ajută!

  • Marius a întrebat 12 ani ago
  • last edited o săptămână ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă frate, iată ce ne spume Iisus Hristos despre aceasta:  După ce au plecat trimeşii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vînt? Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că ceice poartă haine moi şi ceice trăiesc în desfătări, sînt în casele împăraţilor. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decît un prooroc. El este acela despre care este scris: «Iată, trimet pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.» Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decît Ioan Botezătorul. Totuş, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decît el. Iar despre Duhul de care sa umplut incă din pântecele mamei sale iată scrie aici: Maria s-a sculat chiar în zilele acelea, şi a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, şi a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pîntece, şi Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfînt.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.