Despre actele cu cip...

0
0

Sărut mâna, părinte! Ieri a bătut la uşă un băiat care încheia contracte pentru a-ţi face un card la o bancă. Dupa ce „şi-a prezentat marca” spunând că e gratis, are comisioane mult mai mici faţă de alte bănci, că respectivul card e valabil pe o perioada de 4 ani şi bla, bla, bla… am zis că-mi mai mai fac un card (deşi am unul, dar la o altă bancă). După ce i-am dat buletinul a scos o cameră foto şi a început să-l pozeze din toate direcţiile… În momentul acela mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. L-am întrebat dacă cardul e cu cip, el afirmând cu tupeu că „doar toate actele au (C.I., alte carduri, permisul de conducere). Apoi i-a căzut faţa spunând că dacă ştia de la început nu mi-l mai făcea… După ce a plecat m-am uitat şi scria: „CARD DE DEBIT VISA ELECTOR CU CIP” (el nespunând nimic la început despre cip). Apoi am sunat la un numar de pe acel contract cerâd să mi se blocheze cardul. Dumneavoastră ce părere aveţi despre cip-uri?

  • Nicoleta a întrebat 14 ani ago
  • last edited 3 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Baza tuturor problemelor noastre stau în nesmerenie, şi facerea voii proprii. Cu adevărat despre aceasta vorbeşte şi Sfântul Apostol Pavel în prima sa epistolă către Timotei: „Iar cei ce vor să se îmbogăţească, cad în ispite şi-n curse, şi-n pofte multe fără de socoteală şi vătămătoare, care cufundă pre oameni în pierire şi-n pierzare. Că rădăcina tuturor răutăţilor este iubirea de argint, pe care unii poftindu-o, au rătăcit din credinţă, şi s-au pătruns cu dureri multe. (6:9-10)” În lumea de astăzi, prin metodele de a ne învăţa cu toate cele ce sunt pregătite înaintea antihristului, se poate spune cert, că primirea actelor electronice înseamnă şi nevrând asocierea numărului 666 cu datele de identitate personală, cu numele propriu şi cu fotografia personală, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, călcând cuvântul Sfântului Pavel: „Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfânt ce locuieşte întru voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sunteţi ai voştri? Că sunteţi cumpăraţi cu preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi întru duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corintheni 6:19-20)”, şi aducând pedeapsa scrisă în cartea Apocalipsei: „Şi al treilea înger a urmat lor, zicând cu glas mare: Oricine se închină fiarei şi chipului ei, şi ia însemnare pe fruntea sa sau pe mâna sa, şi acesta va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu cel dres, neamestecat în paharul mâniei Lui, şi se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor Îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei. (14:9-11)” De asemenea: „Şi am auzit Glas mare din Biserică zicând celor şapte îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi vasele mâniei lui Dumnezeu pe pământ. Şi s-a dus cel dintâi, şi a vărsat vasul său pe pământ, şi s-a făcut rană rea şi mare în oamenii cei ce aveau semnul fiarei, şi cei ce s-au închinat chipului ei. (16:1-2)
S-a încercat să se spună ca nu aceasta (cipul din paşapoarte şi permisele de conducere) este pecetea din Apocalipsă, pentru că nu este pe mână şi nici pe frunte. Dar nu este nevoie să fie, de vreme ce sistemul electronic batjocoreşte prin asocierea numărului fiarei, 666, chipul lui Dumnezeu din noi şi numele primit la Sfântul Botez. Deci, dragii noştri, trăim vremuri de pe urmă şi grele, nu-i nici un secret deja, căci avem semnele timpului şi multe profeţii. Să ne ţinem departe de orice înşelătorie şi să ne reducem viaţa la minimum posibil, fără exces de lux şi confort. Să ne ţinem de metodele buneilor, părinţilor, care au trăit o viaţă şi n-au avut nevoie de bani şi carduri, etc. Mai bine departe de ispită, căci de intri în acest paiangeniş, cu greu, aproape improbabil ieşi. Să ne întărim în credinţă şi să cerem mereu de la Domnul îndrumare şi binecuvântare şi va avea El grijă de oile Sale pierdute.

Doamne, nu ne părăsi şi nu te îndepărta de la noi, păcătoşii robii tăi!

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.