rugaciune facatoare de minuni catre purirea Fecioara Maria

0
0

Sărut mâna, sfințiți părinti! Ni s-a dat la biserică o foaie cu o rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu ,,Rugăciune făcătoare de minuni către Pururea Fecioara Maria”! Această rugăciune am găsit-o și în internet. La biserică ni s-a spus că această rugăciune este de la o mănăstire puternică, rugăciunea sună astfel: ,,Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi: Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ? Până când vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni? Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș. Roagă-te Măicuța Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele ( rostește necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le îndeplinească Maica Domnului). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. AMIN.
Dumnezeu sa va binecuvinteze!

  • Domnica a întrebat 12 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Propriu zis rugăciunea, este frumoasă și, ca și oarecare altă rugăciune fraților, credeți-mă, dacă iese din inima noastră, este auzită și bineprimită la Bunul nostru Dumnezeu și la Preacurata Stăpână! Dacă nu e din inimă… Nu prea cred că poate să existe vre-o rugăciune atât de puternică, care să fie rostită doar cu buzele și să fie și auzită de Stăpânul Ceresc. În rest, după cum ați observat, am și șters textul ce urmează pentru că este cea mai pură prostie. Chestii din astea chiar sunt străine Ortodoxiei!

Bucurii duhovnicești și ajutor de la Măicuța Domnului!

Preot Iulian Rață

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.