0
0

Cum să înţeleg aceste scrieri: „Bine este pentru om să fie aşa. Te-ai legat de femeie? Nu căuta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie? Nu căuta femeie. Dacă însă te vei însura, n-ai greşit. Ci fecioara, de se va mărita, n-a greşit. Numai că unii ca aceştia vor avea suferinţă în trupul lor. Eu însă vă cruţ pe voi. Şi aceasta v-o spun, fraţilor: Că vremea s-a scurtat de acum, aşa încât şi cei ce au femei să fie ca şi cum n-ar avea. Şi cei ce plâng să fie ca şi cum n-ar plânge; şi cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; şi cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni; Şi cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul acestei lumi trece. Dar eu vreau ca voi să fiţi fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. Cel ce s-a căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să placă femeii. Şi este împărţire: şi femeia nemăritată şi fecioara poartă de grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul şi cu duhul. Iar cea care s-a măritat poartă de grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului. Şi aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci spre bunul chip şi alipirea de Domnul, fără clintire. Iar de socoteşte cineva că i se va face vreo necinste pentru fecioara sa, dacă trece de floarea vârstei, şi că trebuie să facă aşa, facă ce voieşte. Nu păcătuieşte; căsătorească-se. Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este silit, ci are stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât aceasta în inima sa, ca să-şi ţină fecioara, bine va face. Aşa că, cel ce îşi mărită fecioara bine face; dar cel ce n-o mărită şi mai bine face. Femeia este legată prin lege atâta vreme cât trăieşte bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. Dar mai fericită este dacă rămâne aşa, după părerea mea. Şi socot că şi eu am Duhul lui Dumnezeu”. (l Cor.7, 25- 40) În special îmi vine greu să înțeleg ultima frază: „aşa încât cei ce au femei, să fie aşa ca şi cum nu ar avea…”

  • a întrebat 14 ani ago
  • last edited o săptămână ago
  • You must to post comments
0
0

Era și de așteptat să nu înțelegeți ideia. Și știți pentru ce? Pentru că studiați din Biblia tradusă necorect. Biblie sectară. Când am citi și eu din ceea ce ați scrie nu știam ce să spun. Este o traducere prostească. Am corectat eu textul scripturistic. Însă în ce privește nelămurirea voastră încercă să vă spun și eu din cele câte cunosc, nu mai multe. „Că vremea s-a scurtat de acum, aşa încât şi cei ce au femei să fie ca şi cum n-ar avea”. A fi cu cineva ca și cum nu ai fi. Deci să nu îți legi inima de acel cineva cu cine ești că temul este aproape și să nu se întâmple ca mântuitorul să spune: „Veniți la nuntă că masa e gata” și noi să spunem că „nu putem că ne-am luat femeie”. Deci să fim ca și cum nu am fi. Să încercăm să avem familia întru Hristos și nu altfel. Iată ce dorește apostolul să spună. Sufletul să ne rămână pentru Creator iar restul să ne fie ca și trepte spre împărăție!

Domnul să ne întărească și să ne mântuiască.

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.