Slavă Domnului

0
0

Cum să înţeleg corect fraza „Slavă Ţie Dumnezeule”, am învăţat că trebuie să-L slăvim pe Domnul în orice moment, la bine şi la greu, dar vreau s-o fac sincer, nu numai cu gura, însă trebuie să înţeleg sensul profund al acestei rugăciuni.

  • a întrebat 12 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragii mei, în viața noastră pământească suntem datori să-L slăvim pe Dumnezeu și să trăim în pace unii cu ceilalți, întru bunăvoire, pentru ca în acest fel să ne facem cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, așa cum ne-a învățat Mântuitorul pe Muntele Fericirilor (Matei 5,9).Să-L slăvim pe Dumnezeu și să-I mulțumim pentru tot binele de care ne bucurăm, știind că „Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor…” (Iacov 1,17); să nu ne fălim unul cu altul împotriva celuilalt, după cum spune Sfântul Apostol Pavel: „și ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești, ca și cum nu l-ai fi primit?” (I Corinteni 4,7); „…Nu poate omul să ia nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer” (Ioan 3,27).Să-L slăvim pe Dumnezeu, să-I mulțumim și să ne bucurăm chiar și în necazuri, știind că necazurile sau încercările din viața noastră pământească sunt cercetări ale lui Dumnezeu pentru îndreptarea noastră. Să-l ascultăm pe Sfântul Apostol Pavel, vorbindu-ne despre necazuri: „…Ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare, și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt Cel dăruit nouă” (Romani 5,3-5). Omul cuprins de necazuri se întoarce mai ușor la Dumnezeu. Necazurile sunt crucea vieții noastre creștine[ti. Mântuitorul ne întărește în acest sens spunându-ne :Dacă M-au prigonit pe Mine și pe voi vă vor prigoni…”(Ioan 15,20), iar Sfîntul Apostol Pavel scrie: „…Prin multe suferin]e trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 14,22). Povara necazurilor o purtăm cu ajutorul lui Dumnezeu: „Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întărește” (Filipeni 4,13). Deci slavă lui Dumnezeu asta însamnă să slăvim atât prin grai cât și prin fapte.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.