II Corinteni 11.29

0
0

Doamne ajută. „Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte şi eu să nu ard?” Puteţi să-mi lămuriţi Vă rog aceste cuvinte ale Apostolului Pavel. Mulţumesc.

  • Natalia a întrebat 14 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
Vă vom reda aici tălmăcirea de către Sfântul Ioan gură de Aur la aceste versete. El spunea: ”Pe fericiții apostoli nu-i admirăm din pricina minunilor săvârșite de ei (căci minunile erau săvârșite în totul prin puterea lui Dumnezeu), ci pentru că au trăit ca îngerii; iar viețuirea lor se datora, pe lângă ajutorul dumnezeiesc, râvnei lor. Când Pavel scria ucenicilor săi împotriva falșilor apostoli și voia să arate deosebirea dintre o slujire adevărată a lui Hristos și alta falsă, n-a făcut această deosebire întemeiat pe minunile pe care le făcea, ci pe faptele pe care le săvârșea, grăind astfel:

23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Ca un nebun grăiesc, sunt mai presus eu! În osteneli mai mult, în închisori mai mult, în bătăi peste măsură, la moarte adeseori.
24. De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una.
25. De trei ori am fost bătut cu vergi; o dată am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am petrecut în largul mării.
26. În călătorii adeseori, în primejdii de râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la păgâni; în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii cei mincinoşi;
27. În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de haine.
28. Pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele este grija de toate Bisericile.
29.

Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte şi eu să nu ard? Ultimul verset, (ceea ce vă interesează și pe dvs), accentuiază că și el e om ca și toți și cu toate c-a avut îngăduința de la Domnul de a face minuni, prin faptele și îndurările sale s-a înălțat și a devenit adevărat apostol și că orice poate să tindă s-o facă. Căci doar un om cu viețuire curată și dreaptă va primi, chiar fără de minuni, cununile Împărăției cerurilor și nu va avea o cunună mai puțin strălucitoare, pe când un om cu o viețuire nelegiuită nu va putea scăpa de chinurile iadului, chiar dacă va fi săvârșit minuni.” Sper că v-am fost de folos prin cuvintele Marelui Sfânt! Laughing

Doamne ajută!

Cu râvnă întru Domnul,
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie


  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.