0
0

Bună ziua. http://www.youtube.com/watch?v=7mpHhGS2m_I Ce să cred despre acestea, Biserica recunoaşte aşa ceva? Cînd se spune în Crez /…Care din Tatăl sa născut înainte de toţi vecii…/, iar lumea aceasta e mai numită /veacul acesta/, deci /..înainte de toţi vecii../, se are în vedere înainte de toate Lumile care au fost pînă la Adam? Explicaţi vă rog.

  • a întrebat 14 ani ago
  • last edited o săptămână ago
  • You must to post comments
0
0

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din însăși Ființa Tatălui; El nu este făptură, ci are însăși Ființa Tatălui, prin naștere mai înainte de toți vecii, adica din veșnicie, căci n-a fost nici o vreme în care Fiul să nu fie Fiu și Tatăl să nu fie Tată. Cum veșnic este Tatăl, așa și Fiul este veșnic. El este Unul-Născut, adica este singurul Fiu adevărat sau după fire al lui Dumnezeu și alt Fiu al lui Dumnezeu nu este; iar dacă creștinii și drepții se numesc și ei fii ai lui Dumnezeu, ei sunt nu prin fire, ci prin har, fără să fie , “de-o-ființă” cu Dumnezeu, după cuvântul Scripturii: “Iar celor ce l-au primit pe Dânsul (pe Iisus Hristos) și cred întru numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12).Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat ca și Tatăl, are aceeași Ființă, aceeași dumnezeire, cu aceleași însușiri dumnezeiești ca și Tatăl din care S-a născut, așa cum o lumină este la fel cu lumina din care s-a aprins. Cuvintele “lumină din lumină” sunt numai o asemănare, căci Taina Nașterii Fiului din Tatăl nu poate fi pătrunsă de mintea omenească.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.