0
0

Vă mulţumesc pentu răspuns dar eu aş fi vrut ceva simplu. Ce înseamnă să-şi cinsteşti părinţii? Şi care au prioritate copiii sau părinţii? Care este familia? Soţia şi copii sau mama, tata şi fraţii? Ştiu care îmi sunt îndatoririle de părinte dar şi de copil faţă de părinţi. Vă rog să nu o luaţi ca o lipsă de bun simţ şi de smerenie pentru că nu aceasta este intenţia mea.

  • Angela a întrebat 14 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
Dragă Angela, ca să nu vorbesc eu voi lăsa să vorbrască Sfântul Ioan Gură de Aur ca să fie mai explicit. 

COPIII („copii ascultaţi de părinţii voştri Intru Domnul”)

„Trebuie să fim supuşi părinţilor noştri, atunci când nu ne împiedică să ne îndeplinim datoriile noastre faţă de Dumnezeu şi când nu ne pun piedici; este foarte periculos de a nu urma această regulă; dar când cer ceva lucru nepotrivit, şi ne jenează în lucrurile duhovniceşti, nu este atunci nici bine, nici înţelept să ne supunem lor.” (Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia XXI, 2, p. 102)

„Dar dacă părinţii poruncesc lucruri absurde?, zici tu. Părintele nu porunceşte niciodată lucruri absurde, chiar de ar fi el absurd; apostolul s-a asigurat şi în această privinţă căci zice: întru Domnul, adică ascultaţi-i în cele ce nu se împotrivesc lui Dumnezeu; dacă însă ar fi părintele elen, sau eretic, nu trebuie a da ascultare deloc, căci porunca lui atunci nu este întru Domnul.” (Comentariile sau Explicarea Epistolei către Efeseni, omilia XXI, p. 213)

fiilor, ascultaţi de părinţi întru toate că aceasta este bine plăcută întru Domnul. Iarăşi pune aici întru Domnul, şi în acelaşi timp stabileşte şi legăturile ascultării şi ale sfielii şi umilinţei lor către părinţi. Că aceasta, zice, este bine plăcută întru Domnul. Priveşte cum El voieşte a le face toate nu numai de la natură, sau împinşi înseşi de firea lucrurilor, ci pentru că sunt şi plăcute lui Dumnezeu, şi că, facându-le, vom avea plată de la Dumnezeu.” (iComentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni, omilia X, p. 116)

„Când părinţii trupeşti nu împiedică cu nimic, nici nu se pun de-a curmezişul vreunuia din lucrurile cele după Dumnezeu, suntem datori şi este de neapărată trebuinţă să-i ascultăm. Iar a nu face aceasta este primejdie mare. Dar când cer ceva nepotrivit şi împiedică ceva din cele duhovniceşti, nu trebuie să-i ascultăm nicidecum.” {Nunta din Cana Galileii, în voi. Cateheze maritale, p. 122)

COPIII (sunt datori să-şi asculte şi să-şi iubească părinţii)

„Dar şi tu, fiule, să asculţi de părinţii care te-au născut. Pentru cele pe care ţi le-au oferit, cu nimic nu-i poţi răsplăti, nici să-i naşti, nici să trudeşti pentru ei, cum au făcut aceştia pentru tine.” (Din voi. Problemele vieţii, p. 126)

COPIII (neascultarea părinţilor trupeşti, când aceştia sunt piedică pentru virtute)

„Noi nu trebuie nici măcar să-i recunoaştem pe tatăl şi pe mama noastră atunci când ne dăunează în lucruri duhovniceşti şi când ne împiedică să înaintăm în virtute…” (Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia LXXXV, 2, p. 450)

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.