Luminarea minţii

0
0

Sunt student la Drept. Deşi am fost un elev silitor şi serios, la fel fiind şi ca student, constat cu amărăciune, probleme foarte serioase în a mă concentra atunci când studiez, în a avea atenţie şi în a memora. Materia o înţeleg, dar deşi o parcurg timp îndelungat simt că o fac fără spor. Simt că timpul folosit e într-un fel pierdut pentru că nu rămân cu mare lucru în memorie, deşi la nivel tehnic înţeleg noţiunile studiate. Ce pot face pentru a aduce har şi a mi se lumina mintea? Vă mulţumesc!

  • Ionuţ a întrebat 14 ani ago
  • last edited 2 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0

Dragă Ionuț, cel mai simplu lucru pe care trebue săl faci, săi ceri ajutorul lui Dumnezeu, și el te va duce la limanul cel lin al cunoașterii de materie, al lucrării talanților pe care ți ia încredințat, și mai roagăte și așa: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor doisprezece Apostoli, prin harul Preasfântului Duh, Care S-a pogorât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de au început a grăi în alte limbi, însuți, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite același Duh Sfânt al Tău peste acest copil meu acesta(N), și sădește în urechile inimii lui Sfânta Scriptură, cea însuflată de Tine prin puterea Sfântului Duh.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai sălăsluit și ai luminat inimile celor două­zeci și patru de bătrâni, ale sfinților Tăi ucenici și apostoli, ale sfinților apostoli și evangheliști: Ma­tei, Marcu, Luca și Ioan; Cel ce ai învățat și ai lumi­nat pe Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, însuți și acum, Doamne, luminează inima robului Tău și a copilului meu(N). Pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioa­rei Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci; ale cinstitului și măritului prooroc, înainte-mergătorului și Botezatorului Ioan; ale sfinților, mă­riților și întru tot lăudaților Apostoli; ale Sfântului Apostol Matia; ale sfinților mucenici: Agapie, Procopie și Filip și ale tuturor sfinților. Că Tu ești lumi­narea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcă­torului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.