întrebare

0
0

Slăvit să fie Domnul! Spuneţi-mi vă rog semnificaţia Heruvicului, şi ce înseamnă Heruvimii şi Serafimii?

  • Angela a întrebat 13 ani ago
  • last edited o săptămână ago
  • You must to post comments
0
0
„Noi, care pe heruvimi cu taină închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm… Ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngereşti”. La Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cu puţine excepţii, atunci când Cinstitele Daruri sunt aduse de la proscomidiar pe sfânta masă, se cântă ceea ce este îndeobşte cunoscut cu numele de Heruvic sau imnul heruvimic. De fapt, el este o cântare ce a fost introdusă în Sfânta Liturghie începând cu a doua jumătate a secolului al VI-lea (574, în timpul împăratului bizantin Iustin al II-lea), pentru a înlocui unul sau mai mulţi psalmi care se intonau acum, în timpul cărora diaconii primeau la altar darurile aduse de credincioşi şi le pregăteau pentru Jertfa nesângeroasă. Textul heruvicului este inspirat din semnificaţia Intrării celei mari, cu Cinstitele Daruri, care Îl închipuiesc pe Mântuitorul, „Împăratul slavei“, „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor“, „înconjurat în chip nevăzut de oştile îngereşti“, mergând spre Jertfă. Privilegiul nostru este că Îl însoţim, cântând în mod tainic „Aliluia“, de trei ori, aşa cum descrie întâmpinarea Domnului Sfântul Apostol Ioan în Apocalipsă (XIX, 1, 3, 4). Textul heruvicului nu se adresează puterilor îngereşti şi nici nu este intonat de acestea, ci este mai degrabă o împreună-cântare a oamenilor şi a îngerilor. Oamenii închipuiesc în mod tainic, aducând împreună cu aceştia „întreit-sfânta cântare“. Pentru ca acest lucru să fie posibil, e nevoie ca „toată grija cea lumească să o lepădăm“, fiindcă imnul heruvic îndeamnă pe toţi să fie mai cu luare-aminte de acum şi până la sfârşitul Liturghiei, lăsând toată grija de aici, ca să primească pe Marele Împărat, prin Împărtăşire. De fapt este principalul rost al acestei frumoase cântări: să ne pregătească pentru Sfânta Împărtăşanie. Fiindcă nu poate cineva să-L primească mai bine pe Împăratul tuturor aici, pe pământ, altfel decât prin Sfânta Împărtăşanie. De aceea, e bine să ne dorim cât mai des ca, atunci când participăm la Sfânta Liturghie şi cântăm heruvicul, împreună-cântarea noastră cu puterile îngereşti, care împreună cu noi slujesc, să se împlinească în cuminecarea cu Sfântul Trup şi Sfântul Sânge al Domnului.
Iar Heruvimii şi Serafimii fac parte din cele nouă cete îngereşti. Serafimii, cei cu șase aripi , sunt îngerii care se găsesc cel mai aproape de Dumnezeu (Isaia 6, 2) și care, datorită apropierii lor de Domnul, seamănă cu focul (Evrei 12, 29; Daniel 7, 9; Ieșirea 24, 17; Psalmi 103, 4). Ca urmare, ei au fost numiți serafim, care în ebraică înseamnă în flăcări. Ei sunt înflăcărați de dragostea pentru Domnul și îi călăuzesc pe ceilalți către această dragoste. Heruvimii, cei cu ochi mulţi, sunt a doua ceată din ierarhia îngerească, după serafimi , stând înaintea Dumnezeului atotştiutor în lumina inefabilă. Ei strălucesc întotdeauna de lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, a Înţelepciunii Sale şi a cunoaşterii tainelor lui Dumnezeu. Numele de ‘heruvim’ înseamnă ‘înţelegere deplină’ sau ‘împărtășirea înţelepciunii’ în ebraică, ei sunt luminaţi şi astfel, prin heruvimi, înţelepciunea este transmisă şi altora şi luminarea ochilor spirituali este dată pentru vederea lui Dumnezeu şi pentru a primi înţelepciunea Lui.
Doamne ajută și mântuire sufletului!

Cu râvnă întru Domnul
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.