Jurământul

0
0

E păcat să faci un jurământ şi să minţi ? Şi să juri şi pe lucruri sfinte ?

  • Drs a întrebat 13 ani ago
  • last edited 3 săptămâni ago
  • You must to post comments
0
0
Jurământul nu este oprit atunci când se face după voia lui Dumnezeu, adică atunci când nu se face pentru un lucru neînsemnat şi când cel ce jură este hotărât să spună numai adevărul. Însuşi Dumnezeu S-a jurat pe Sine, după cum spune Sfânta Scriptură: “Dumnezeu, când a dat făgăduinţă lui Avraam, de vreme ce nu avea pe nimeni mai mare pe care să Se jure, S-a jurat pe Sine însuşi” (Evr. 6, 13). Mântuitorul S-a jurat, de asemenea, la judecată, că este Fiul lui Dumnezeu (Matei 26, 63-64). Asemenea şi Sfinţii Apostoli s-au jurat, întărind prin aceasta adevărurile propovăduite (Rom. 1, 9; 1 Cor. 1, 23; Gal. 1, 20). Când Mântuitorul a spus: “Să nu vă juraţi nicidecum… ci cuvântul vostru să fie: ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât aceasta de la cel rău este” (Matei 5, 34, 37), El nu a oprit cu desăvârşire jurământul, ci numai jurământul făcut cu uşurinţă şi pentru lucruri neânsemnate şi neadevărate. Jurământul drept şi făcut pentru lucruri înalte fiind o faptă de slujire a lui Dumnezeu, căci prin el se recunoaşte că Dumnezeu este atotştiutor şi atotprezent, trebuie ţinut cu sfinţenie. Călcarea lui este păcat, dupa cum păcat este şi jurământul mincinos (Zah. 5, 4). De aceea, crestinul trebuie să se ferească de a jura cu uşurinţă sau în chip mincinos. Totuşi marii Părinţi bisericeşti au propovăduit interzicerea  jurământului. Sfântul Grigorie Teologul, atunci când a fost întrebat cum va putea cineva să îi convingă pe ceilalţi de adevărul spuselor sale, răspunde clar: “Prin cuvântul şi purtarea care va încredinţa cuvântul lui”. Adică tot ceea ce este da să fie da şi ce este nu să fie nu. Despre utilitatea jurământului o arată foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur: “De crezi că omul este iubitor de adevăr, nu-l sili să se jure; şi iarăşi, de ştii că minte, nu-l sili să jure strâmb”. Cu atât mai mult nu ar trebui să implicăm în jurăminte şi lucrurile sfinte.

Doamne ajută.
Prot Victor Mihalachi
  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.