...

0
0

Vreau să vă mulţumesc pentru munca pe care o depuneţi pe acest siteu…, nu mă pot opri pur şi simplu de citit atâtea răspunsuri bine închegate şi de mare folos pentru mântuirea noastră…, să vă învredinicească Dumnezeu în continuare cu multă răbdare, lungime de zile şi în toate bunăsporire! Mă frământă şi pe mine o întrebare, cum să procedăm cu persoanele care ne jignesc, ne rănesc sufletul cu cuvântul (cu toate că poate nu aceasta a fost intenţia lor)? Chiar dacă nu ţin supărare, mânie şi nici ură, îmi răsună în gând şi îmi plânge sufletul…

  • You must to post comments
0
0

Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”. Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. Astea-s cuvintele Mântuitorului în evanghelia de la Marcu pentru această întrebare special.

Prot Victor Mihalachi

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.