0
0

Sărut mâna, părinte! Eu mă consider o persoană credincioasă, mă rog la Dumnezeu şi îi cer multe, rând pe rând simt că mi le-a dat pe toate, mă simt ocrotită de El, simt că mereu îmi este alături şi îmi ascultă toate ofurile, este bine?

  • Cristina a întrebat 13 ani ago
  • last edited o săptămână ago
  • You must to post comments
0
0

Doar un mic exemplu vă dau: „Către unii care se credeau că sunt drepţi şi priveau cu dispreţ pe ceilalţi, a zis pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”. Din această istorioară puteți mai multe învăța. Și e ce bine și ce e rău.

Mântuire să aveți și iertare.

Cu râvnă întru Domnul
Vitalii Mereuţanu – Magistru în Teologie

  • You must to post comments
Afișare 1 rezultat
Răspunsul tău

Te rog să te mai întâi pentru a trimite.