Despre existenţa lui Dumnezeu din zidirea lumii
şi grija pe care o are El pentru noi oamenii
Însăşi făptura, însăşi facerea lumii mărturiseşte pe Dumnezeu, făcătorul tuturor lucrurilor, din cele văzute văzându-se Cel nevăzut. Chiar Sf. Apostol Pavel zice: „Cele nevăzute ale Lui de la zidirea lumii se văd cunoscute prin făpturi, şi Dumnezeirea, şi puterea Lui cea veşnică” . Cine altul, decât Dumnezeu, a pus cerul sus şi pământul la mijloc?
Cine mişcă pământul şi cine îi dă putere să crească? De unde îşi are soarele puterea şi strălucirea lui şi cine-l învârte, dacă nu Dumnezeul cel mare şi viu? Cu a cui putere îşi schimbă luna fazele sale, de unde vine lumina ei şi a celorlalte milioane de stele luminate? Oare din întâmplare focul arde, luminează şi-şi trimite fumul în sus? Oare din întâmplare apa se pogoară în jos şi cu bună înlesnire curge?
Oare din întâmplare vântul se mişcă, bate şi se opreşte? Oare acele nenumărate turme de dobitoace de tot felul au fost făcute, se mişcă, trăiesc şi mor de la sine şi cu puterea lor? Cum de, de atâtea veacuri de când sunt făcute, dintr-însele nu pot ieşi decât tot asemeni lor? Acela dar, care văzând toate aceste făpturi ale lui Dumnezeu şi judecând sănătos, tot va mai crede că nu este Dumnezeu, acela este un rătăcit şi un păgân, căci cine altul decât Dumnezeu a putut face fiinţe din nimic?
Cine altul decât Dumnezeu a dat acestor fiinţe puterea de a naşte şi de a se naşte, de a trăi şi de a îngriji unele de altele? Cine altul decât Dumnezeu a dat celor înţelegătoare înţelegerea, celor vorbitoare vorbirea, celor înţelepţi înţelepciunea şi celor care doresc dorirea, care se află în toate fiinţele? Oare omul de la sine s-a făcut, este înalt sau smerit, este ţărână şi fără suflare, gânditor, înţelept, muritor şi nemuritor? Cine le-a făcut dar pe toate acestea, dacă nu unul Dumnezeu?
De unde sunt timpurile anului; de unde rodirile de peste an, de unde, în sfârşit, buna înţelegere dintre oameni? Avraam şi toţi sfinţii chiar din acestea L-au cunoscut pe Dumnezeul cel viu şi tot din acestea şi noi, ca să cunoaştem şi să arătăm celor necredincioşi pe Ziditorul lumii.
Sfântul Simion al Tesalonicului