Păcatele strigătoare la cer

1. Uciderea şi uciderea pruncilor.
2. Păcatele asemănătoare celor făcute de cei din Sodoma şi Gomora.
3. Oprirea plăţii lucrătorilor.
4. Asuprirea văduvelor şi orfanilor.
5. Batjocorirea şi asuprirea părinţilor.