Păcatele de căpetenie

1. Mândria.
2. Iubirea de argint(de avuţii).
3. Desfrânarea.
4. Lăcomia.
5. Invidia.
6. Mânia.
7. Lenea
.