Să revenim la izvor!
O carte absolut uitată în zilele noastre este Vieţile Sfinţilor. Cândva, aceasta era cartea de căpătâi a strămoşilor noştri. Copilaşii învăţau alfabetul pe ceaslov şi pe Vieţile Sfinţilor. Astăzi, ambele rămân uitate. Dar, n-ar fi cazul. După părerea mea, nu este o carte mai eficientă şi mai de folos în educarea spiritului ortodox din inimile noastre ca această carte. Când am fost la Ierusalim, mintea mea a zburat cu 2000 de ani în urmă. Aici, în sfintele locuri, unde a predicat şi Mântuitorul, şi Sfinţii Apostoli, unde a fost să se închine Maria Egipteanca şi în afară de ea mii şi mii de sfinţi, da poate chiar sute de mii au păşit sau şi-au vărsat sângele pentru Hristos, chiar Sfântul Ştefan, întâiul mucenic şi mulţi alţii. Iată, păşind pe aceste sfinte şi binecuvântate de Dumnezeu locuri, am văzut cu ochii spirituali, cum din pereţii vechi ai Ierusalimului, din acele ziduri seculare a Bisericii Sfântului Mormânt, se rupeau, în mod tainic umbrele sfiţilor, a mucenicilor, a proorocilor, a cuvioşilor, chemându-ne pe fiecare în sus, spre înălţimile cerului, spre veşnicul şi nemuritorul nostru Împărat.
Ceva de felul acestui sentiment simte şi acel creştin, care citeşte Vieţile Sfinţilor. La fel, citind viaţa unui sfânt, neapărat, viaţa lui, faptele lui cele măreţe lasă amprente în sufletele şi în inimile noastre cele îngrelate de păcat. Datorită acestora, Hristos, faptele cele mântuitoare ale Domnului nostru ne devin scumpe, apropiate. De ce dar nu o citim mai des? De ce nu o avem fiecare în casele noastre? Este greu să găsim un alt medicament mai eficient, care să poată să ne ridice voinţa, un antidot mai eficient decât această carte tuturor serialelor, filmelor şi cărţilor profane, care nu pot să semene în inimile noastre dragostea lui Dumnezeu.
Dacă să privim serialele, sau filmele obişnuite pentru lumea contemporană, sau diferite romane, ce putem vedea în ele? Nişte oameni slăbănogiţi de patimi şi de păcate, nişte oameni slabi, care nici de cum nu reuşesc să-şi învingă poftele trupeşti, fiind hrăpăreţi, desfrânaţi, ucigaşi, mândri, făţarnici, beţivi, etc. Aceştia toţi sunt idolii societăţii noastre moderne. Copii noştri din aceste filme îşi alimentează imaginaţia şi din aceste filme îşi crează idealul de viaţă. Pe când în vieţile sfinţilor, vom vedea oameni puternici, care au învins păcatul, care sunt plini de viaţă, plini de nădejde şi de dragoste şi care ne arată foarte clar calea pe care suntem datori să mergem pentru a dobândi viaţa cea veşnică, Împărăţia lui Dumnezeu. Oameni care au fost gata să meargă şi la moarte pentru Hristos, pentru Fiul lui Dumnezeu.
Doar că cartea trebuie citită astfel, ca chipurile sfinţilor să umple viaţa ta, să te umple pe tine şi ziua şi noaptea ta. Doar atunci, faptele, cuvintele lor, vor fi îndreptarul vieţii tale. Nu trebuie de uitat, că Vieţile Sfinţilor nu sunt odihnă, sau distracţii. Acestea sunt un îndreptar, un conducător prin viaţa aceasta pământească. Merită de meditat, ce ne este folos în viaţa noastră pământească. Astăzi, mai mult ca oricând avem cărţi, biblioteci întregi, avem literatură, filme, video, internet, etc. Ca şi Sfinţii Părinţi, suntem datori să alegem, ca albinele din flori, ceea ce ne este de folos pentru mântuirea sufeltelor noastre. Să alegem doar nectarul adevăratelor şi mântuitoarelor cunoştinţe, care ne pot ajuta în calea mântuirii sufletelor noastre celor pline de păcat! Hristos să ne ajute!
Preot Iulian Raţă

купить лексус