Unde mergi, Doamne?
Petru, cedând rugăciunilor fierbinţi ale fraţilor săi, s-a hotărăt să părăsească Roma (era în timpul  prigoanelor lui Nero), însă, când a sosit la o poartă a oraşului,  s-a întâlnit cu Hristos, Care venea spre el, iar Petru i-a zis:
– Doamne, unde mergi?
Domnul i-a răspuns:
– Merg la Roma să Mă răstignesc, în locul Tău.
Atunci Petru i-a zis:
– Mă reîntorc şi eu la Roma să mă răstignesc cu Tine.
După aceasta Domnul S-a ridicat la cer, lăsând pe Petru în lacrimi. Acesta, a înţeles că încă odată  era cât pe ce să-L trădeze pe Mântuitorul, dar a înţeles şi faptul că ora muceniciei sale a sosit, s-a întors la Roma, unde a fost prins de soldaţii lui Nero şi condus înaintea prefectului Agripa. Linus spune că faţa lui bătrână strălucea de bucurie.
ziarullumina.ro