Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va efectua o vizită frăţească la Patriarhia Ecumenică
În spiritul tradiţiei şi a practicii curente, Preafericitul Părinte Daniel, ca nou Patriarh al României, însoţit de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, va efectua o vizită frăţească la Patriarhia Ecumenică, în perioada 27 mai – 2 iunie 2009. Vizita se înscrie în seria manifestărilor consacrate anului 2009, proclamat de către Sfântul Sinod Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379) şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. În prima zi a vizitei, după primirea oficială din Catedrala cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va participa la Slujba Vecerniei oficiată în biserica Sfânta Parascheva din Istanbul, pe care Patriarhia Ecumenică a dat-o în folosinţă comunităţii ortodoxe româneşti din Turcia. Cu acest prilej, în prezenţa credincioşilor ortodocşi români din Istanbul şi alte regiuni ale Turciei, va fi sfinţită şi inaugurată noua bibliotecă românească a comunităţii respective. Joi, 28 mai 2009, la sărbătoarea Înălţării Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vor oficia împreună Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, înconjuraţi de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi greci şi români.
În continuare, cei doi Întâistătători, însoţiţi de ierarhi, preoţi, diaconi şi credincioşi ortodocşi greci şi români, vor efectua un pelerinaj în Capadocia – ţara de origine a Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Grigorie de Nyssa şi a multor sfinţi din primul mileniu creştin. Vor fi vizitate vestigii creştine de o profundă semnificaţie teologică, culturală şi spirituală.
Sâmbătă, 30 mai 2009, cei doi Patriarhi vor oficia în Capadocia slujba Vecerniei la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din localitatea Sinassos, iar a doua zi, duminică, 31 mai, în aceeaşi regiune, vor săvârşi Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Teodor din localitatea Malakopis. În program mai sunt prevăzute vizite oficiale ale Patriarhului României la Ambasada României de la Ankara, la Consulatul General al României de la Istanbul, precum şi întâlniri cu autorităţi centrale şi locale din Turcia.
www.patriarhia.ro