Consiliul Europei apără dreptul la hula împotriva Duhului Sfânt
Consiliul Europei a calificat hula împotriva lui Dumnezeu ca un drept a libertăţii individului, ce nu poate fi calificat drept crimă sau încălcare a legii, anunţă Interfax. În Darea de seamă publicată recent de către Comisia Veneţiană, care este organ consultativ a Consiliului Europei pentru legislaţia constituţională, aceasta face deosebire radicală între hulă împotriva lui Dumnezeu şi ofensarea sentimentelor religioase. Totodată, experţii daţi au menţionat că ura şi învrăjbirea religioasă, spre deosebire de hulă, trebuie să fie considerate drept încălcare a legislaţiei, după cum şi este confirmat prin legea de stat a celor 56 state membre a Consiliului Europei.
În multe state europene, există legi conform cărora, hula împotriva Duhului Sfânt se pedepseşte, dar în practică, acestea se aplică foarte rar. Totodată, în majoritatea statelor musulmane, hula este considerată drept încălcare gravă, pentru care se pedepseşte cu moartea.
www.pravoslavie.ru