Energia nucleară trebuie pusă în slujba progresului
Dezarmarea şi ne-proliferarea armelor nucleare au nevoie de „paşi serioşi şi concreţi”, potrivit Sfântului Scaun. Arhiepiscopul Marcelo Sanchez Sorondo, şef al delegaţiei Sfântului Scaun la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (IAEA), a afirmat acest lucru în cadrul intervenţiei sale de la a 53-a conferinţă generală IAEA, desfăşurată săptămâna trecută în Viena. Astfel de paşi sunt necesari nu doar în confruntarea cu terorismul, ci şi pentru a face posibilă „o cultură a vieţii şi păcii, capabilă să promoveze eficient dezvoltarea umană integrală a popoarelor”, a afirmat Arhiepiscopul. La începutul discursului său, prelatul a arătat că societatea de astăzi se confruntă cu problema unei crescânde cereri de energie şi a pieţei negre a materialului nuclear.
„Pentru a face adevărata coexistenţă umană o realitate, este necesar să se apere şi să se promoveze neobosit la nivel universal adevăratul progres uman”, a explicat prelatul, citând din Enciclica „Caritas in Veritate” a Papei Benedict al XVI-lea. În această privinţă, Arhiepiscopul argentinian a subliniat prioritatea IAEA „de a îndemna şi a face să crească în întreaga lume contribuţia energiei atomice la cauza păcii şi prosperităţii”. El a recomandat orientarea cunoştinţelor nucleare spre „alte domenii precum medicina, agricultura, securitatea hranei, accesul la apă potabilă – activităţi ce trebuie să se înscrie într-un cadru mai larg al progresului, care pune persoana umană în centru, proiectând consecinţele importante nu doar pentru prezent ci şi pentru generaţiile viitoare”.
Arhiepiscopul Sorondo a invitat statele să aibă ca ţel fundamental binele comun al popoarelor şi nu puterea naţională, fie ea economică sau militară. „Sfântul Scaun remarcă cu satisfacţie unele semne pozitive ale voinţei de a pune dezarmarea nucleară din nou în centrul dezbaterii internaţionale pe tema păcii şi securităţii”, a concluzionat Arhiepiscopul. El a vorbit despre apropiata a opta conferinţă pentru revizuirea Tratatului de Neproliferare Nucleară, când comunitatea internaţională va fi chemată „să pună în acţiune paşi concreţi, transparenţi şi convingători”.
www.catholica.ro