Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos!

În 4 noiembrie 2009 se va desfăşura o acţiune de protest anticod în forma stării de rugăciune, în faţa Parlamentului.
Toţi cei care nu vor să-L trădeze pe Hristos şi să intre în lagărul electronic global să vină la Chişinău pentru a-şi cere drepturile ce li se cuvin în propria ţară.
Creştinii din toată ţara se adună în faţa Catedralei „Naşterea Domnului” din capitală, la ora 9.30.
Vă adresăm rugămintea noastră şi vă rugăm fiţi alături de noi pentru a opri de pe acum drumul lui Antihrist.
Neliniştea cea bună
În spatele duhului lumesc al „libertăţii” de astăzi, al lipsei de respect în Biserica lui Hristos faţă de cei mai mari, părinţi şi dascăli, care au frică de Dumnezeu, se ascunde sclavia duhovnicească, stresul şi anarhia, care conduce lumea la impas, la catastrofă sufletească şi trupească.
Iar în spatele sistemului perfect de asigurare computerizată, ce se face prin cartela electronicã, se ascunde dictatura mondialã, sclavia lui antihrist. „…ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numele fiarei, căci este număr de om. Şi numărul lui este şase sute şaizeci şi şase” (Apocalipsa 15, 16-18).
Sfântul Andrei al Cezareii scrie următoare-le: „Despre numele cel murdar al lui antihrist şi despre tîlcuirea numărului precum şi despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi şi experienţa celor înţelepţi…, dar nu a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în dumnezeiasca carte numele lui cel pierzător. Însă cercetând cu raţiunea, cu adevărat multe (nume) se pot afla…”.
Dar lucru ciudat este că mulţi oameni duhovniceşti, pe lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii, se mai şi tem cu o frică lumească de „punerea la dosar”, în timp ce ar fi trebuit să se neliniştească duhovniceşte, să-i ajute pe creştini cu neliniştea cea bună şi să le întărească credinţa, şi astfel să simtă mângâierea dumnezeiască.
ă mir cum toate aceste evenimente nu le creează probleme de conştiinţă! De ce nu-şi pun măcar un semn de întrebare la tâlcuirile minţii lor? Şi, dacă îl ajută pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag şi alte suflete la pierzare? Căci la aceasta se referă: „ …ca să înşele, dacă este cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Mc. 13, 22).

p. Paisie Aghioritul

www.ortodoxia.md