Pagina Ortodoxia.md, vă oferă noi rubrici în Biblioteca Creştinului Ortodox!
De curând, administraţia paginii Ortodoxia.md a reînviat, după o mai lungă perioadă de lipsă de înoire, Biblioteca Creştinului Ortodox! Astfel, spre lectura Dvs. au fost create câteva mape, care sperăm să prezinte interes şi totodată să fie de un real folos pentru mântuirea tuturor confraţilor şi cititorilor noştri! Este vorba despre Materialul de exegeză biblică, despărţit în două compartimente, Studiului Noului Testament şi Studiul Vechilui Testament, mapa despre Eshatologie sau Învăţătura despre Sfârşitul Lumii şi Scrierile Părinţilor Contemporani toate încă în lucru şi într-o continuă perfecţionare! Dacă va fi voia Bunului nostru Dumnezeu şi Binecuvântarea Sa, ca să ne întărească în har, pace şi sănătate, munca noastră nu va lua sfârşit aici, ci va continua prin noi mape ziditoare de suflet!
Lectură plăcută! Har şi binecuvântare!