3 ani, de la trecerea la Domnul a P.S. Doremidont
31 decembrie 2006…..o zi tristă pentru mulţi dintre credincioşii din Basarabia…. în această zi a părăsit această lume Episcopul Dorimedont…. în acelaşi timp este o zi de bucurie sufletească pentru că am mai căştigat un rugător lîngă tronul cel ceresc.
Iată că acum este 31 decembrie 2009 şi din nou preoţi împreună cu credincioşi se îndreaptă spre sfînta mănăstie Noul-Neamţ – locul unde a fost inmormîntat vladîca Dorimedont, pentru a înălţa rugăciuni pentru cel care cu ceva timp in urmă îi îndruma pe calea credinţei.
În această zi la Noul-Neamţ a fost o adevărată atmosferă duhovnicească. A fost săvîrşită Sfînta Liturghie de către un sobor de preoţi avîndu-l ca protos pe arhimadritul Ambrosie Muntean – duhovnicul sfintei mănăstiri Frumoasa, care la sfîrşit s-a adresat cu un cuvînt de învăţătură avînd la bază viaţa demnă de urmat a Episcopului Dorimedont. În cuvîntul său părintele Ambrozie a ţinut să menţioneze că „nu întîmplător Episcopul Dorimedont a trecut la cele veşnice la cumpăna dintre ani, el a murit pentru cele trecătoare ca să se nască pentru veşnicie” într-o altă ordine de idei părintele a mai afirmat că „precum Sfîntul Ştefan cel Mare a fost voievodul Moldovei aşa şi Preasfinţitul Dorimedont a fost voievodul Bisericii Ortodoxe din Basarabia” preacuviosul părinte şi-a închiat cuvîntul cu nădejdea că mai devreme sau mai tîrziu va avea ocazia să-l întîlnească pe vrednicul episcop „şi pînă acum îmi doream foarte mult raiul dar acum mi-l doresc şi pentru faptul că acolo este Preasfinţitul Dorimedont”.
După Sfînta Liturghie a urmat un parastas de pomenire la mormîntul Episcopului Dorimedont care s-a sfărşit cu invitaţia arhimadritului Paisie Cecan – stareţul Sfintei mănăstiri Noul-Neamţ la o agapă frăţească pentru a se întări cei prezenţi şi trupeşte după ce s-au întărit duhovniceşte. La masă cei prezenţi şi-au amintit de viaţa şi măreţele fapte pline de bunatate şi dragoste a vrednicului de pomenire Episcopul Dorimedont.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească cu drepţii!