Ne aflăm în a treia zi din Săptămâna Patimilor.
Săptămâna aceasta este ultima, înaintea Învierii Domnului – săptămâna în care Sfânta noastră Biserică ne aminteşte tuturor despre suferinţele de pe Cruce a Domnului Dumnezeului nostru.
În aceste zile, creştinilor ortodocşi le este prescris post strict, pentru patimile Domnului, pe care le-a suferit pentru iertarea păcatelor omeneşti.
Mai mult, prin post strict, creştinii ortodocşi cearcă să se apropie cu vrednicie de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În săptămâna Patimilor toate zilele se numesc mari, pentru că fiecare zi ne amninteşte de evenimentele majore ce au avut loc cu aproape 2000 de ani în urmă. Acestea sunt şi minunile săvârşite de Mântuitorul, şi Cina cea de Taină, după care a urmat trădarea lui Iuda, mai apoi judecata lui Hristos, Golgota, Răstignirea, despre care creştinii ortodocşi îşi amintesc vinerea, cea mai tristă zi din istoria mântuirii neamului omenesc.
Se încheie această săptămână sâmbătă seară, aproape de miezul nopţii, când creştinii se salută unii pe alţii cu salutul pascal „Hristos a înviat!”, anunţând astfel pe toţi despre începerea celui mai mare praznic pe care îl are ortodoxia.
Pe parcursul a toată săptămâna de mai departe, Biserica Ortodoxă din Lucaşeuca v-a săvârşi zilnic Serviciile divine după cum urmează:
• Miercuri seară – Pavecerniţa şi Utrenia cu Ceasul I
• Joi – Rugăciunile de dimineaţă, Ceasurile Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare;
• Joi Seară – Denia, cu citirea celor 12 Evanghelii, care vorbesc despre Patimile Domnului, ultimile evenimente ce au avut loc înainte de răstignirea Domnului nostrum, cât şi răstignirea, toate citindu-se înaintea Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Joi spre vineri, este seara în care Mântuitorul a fost torturat cel mai groaznic de ostaşi, este seara în care Petru, Apostolul s-a lepădat de Domnul de trei ori. Pocăinţă, dulce pocăinţă, de trei ori s-a lepădat, s-a întors şi Domnul l-a iertat. Este de învăţat pentru fiecare dintre noi, această minunată dragoste a Domnului
• Vineri dimineaţă – Ceasurile Împărăteşti
• Vineri seară – Vecernea cu Scoaterea Sfântului Aer, apoi Utrenia cu prohodul Domnului şi cu înconjorul bisericii, care ne aduce aminte despre punerea în mormânt a Domnului nostru Iisus Hristos.
• Sâmbătă Dimineaţă – Rugăciunile de dimineaţă, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, ultima din acest post.
Creştinii ce nu s-au spovedit, sunt invitaţi să facă acest lucru în puţinele zile ce ne-au mai rămas la dispoziţie. De împărtăşit, în Postul dat se mai poate în zilele de Miercuri, Joi şi Sâmbătă!
Dumnezeu să ne întărească în dragoste cu al său har şi cu a sa iubire de oameni!
www.ortodoxia.md