La Moscova, a fost fondată Uniunea femeilor creștin-ortodoxe

Această Uniune, va reînvia valorile tradiţionale care nici decum nu pot fi compatibile cu avortul, beţile sau alte patimi contemporane. Patriarhia Moscovei are speranţe mari în legătură cu Uniunea femeilor ortodoxe, forumul de fondare a căruia a avut loc vineri la Moscova. Uniunea femeilor creștine ortodoxe a fost fondată pentru consolidarea activităților în mai multe domenii, ca cel cultural, spiritual, de binefacere, cât și în alte domenii vital importante ale vieții cotidiene, ce ține în special de revigorarea vieții creștin-ortodoxe în familii, cât și în colaborarea fructuoasă dintre școală și societate, pentru a educa tineretul și pentru a forma în sufletele acestora duhul creștinismului! Nu în ultimul rând se dorește într-ajutorarea familiilor din păturile socialmente vulnerabile ale societății, mamelor singuratice, etc. Printre alte obiective putem menționa – lupta împotriva avortului și echivalarea acestuia cu uciderea copilului, asistenţa în dezvoltarea respectului faţă de rolul tradiţional al femeilor în viaţa de zi cu zi, asistență socială, lupta împotriva fumatului, alcoolismului, dependenței de droguri, protecţiei drepturilor femeilor casnice.

www.sedmitza.ru

trad. www.ortodoxia.md