Blagocinul de Orhei a slujit în  Parohia „Sf. Nicolae” din s. Isacova, binecuvântând începutul lucrărilor de reconstrucţie a Sfântului Lăcaş

Cu Bincecuvântarea Întâi Stătătorului Bisercii Ortodoxe din Moldova, Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii Moldove, la Biserica cu hramul „Sf. Nicolae”, din s. Isacova, r-l Orhei, în Duminica a VIII-a după Cincizecime, a avut loc Adunarea Parohială şi a Grupului de iniţiativă, care urmează să înceapă lucrările de reparaţie capitală a Sfântului Lăcaş!

Sfânta Liturghie, în dimineaţa zilei a fost săvârşită de un sobor de preoţi, în frunte cu Prea Cuviosul Părinte Blagocin, Arhim. NICODIM (Vulpe)! După Sfânta Liturghie, întregul sobor a săvârşit un tedeum de sănătate pentru părintele paroh al Bisericii, Prot. Mitr. Serghei Braşoveanu, care în această zi şi-a serbat jubileul de 40 de ani de viaţă, cât şi ziua Îngerului Păzitor. În semn de profund respect pentru activitatea sârguincioasă spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, părintele Blagocin ia înmânat Sfinţiei Sale, din partea Mitropolitului Vladimir ordinul „Cuv. Paisie Velicicovschii”, iar din partea sa, o frumoasă icoană cu Sfântul Serghie! În cuvântul său de felicitare, Părintele Blagocin a apreciat mult străduinţa părintelui paroh, pe care acesta o depune în parohie şi în cadrul Blagociniei! La sfârşitul slujbei, s-a săvârşit şi Panihida, pentru toţi cei răposaţi, slujitori, ctitori şi binefăcători ai Sfintei Biserici din Isacova, iar Prea Cuviosul NICODIM, a înmânat tuturor creştinilor participanţi la Sfânta Liturghie câte o iconiţă cu Sf. Serghie al Radonejului!

******

Îndată după Serviciul Divin, a avut loc şi Adunarea Parohială. La aceasta a luat parte şi Preşedintele Curţii Constituţionale, D-l. Dumitru Pulbere, împreună cu soţia Alexandra şi fiul Dumitru. Subiectul de bază al Adunării a fost Restaurarea capitală a Sfântului Lăcaş. În cuvântul său, Părintele Blagocin a subliniat faptul că: „Creştinii din Isacova au moştenit de la strămoşii lor o frumoasă biserică, pe care cu dreptate o merită urmaşii urmaşilor lor. Astăzi, sunt chemaţi să-şi aducă aportul pentru a împodobi casa lui Dumnezeu şi cei de faţă, precum odinioară au făcut-o părinţii lor”.

D-l Dumitru Pulbere, la rândul său l-a prezentat pe Constantin Soiliţă, care urmează să se ocupe de restaurarea în exterior a bisericii şi care are deja o bună practică la efectuarea lucrărilor Bisericeşti. Domnia sa a construit izvorul de la Mănăstirea Curchi, iar la moment îşi desfăşoară activitatea la reparaţia Catedralei „Sfântul Nicolae” şi a Blagociniei din Orhei. De asemeni, D-l Dumitru Pulbere în cuvântul său a susţinut că satul Isacova trebuie să aibă o Biserică bine împodobită, acestui sat Domnia sa fiindu-i recunoscător pentru frumoasa soţie pe care ia dăruit-o Dumnezeu – o soţie exemplară şi o mamă bună şi iubitoare. Şi D-na Alexandra Pulbere, a promis că va mobiliza toate prietenele sale pentru a aduna finanse la restaurarea Sfântului Lăcaş. Susţinerea totală la efectuarea lucrărilor de restaurare a promis-o şi primarul localităţii, care totdeauna a fost alături de părintele paroh, prot. Serghei Braşoveanu. 

În încheiere, Părintele NICODIM a adus sincere mulţumiri la toţi participanţii Adunării Parohiale, Preotului Paroh cât şi Grupului de Iniţiativă în frunte cu Domnul Dumitru Pulbere!

Biroul de Presă a Blagociniei de Orhei