Mănăstirea „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil„, Chiştelniţa
(mănăstire de călugari, obşte în formare)


Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Adresa: com. Chiştelniţa, jud. Orhei
Stareţ: ieromonah Serafim Prinos
Aşezare: la aprox. 75 km de Chişinău sau la 27 km de Teleneşti
Istoric: Iniţial (în anul 1856) s-a construit aici o biserică cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, aşezată în mijlocul cimitirului din sat.
În anul 1992 în jurul bisericii se infiinţează şi o şcoală de cântareţi, iar din anul 1994 datează recunoaşterea oficială a mănăstirii.
După repararea vechii biserici de cimitir, s-a construit o mică biserică de iarnă închinată Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, lipită de biserica veche. După ce şcoala de cântăreţi s-a mutat într-o altă localitate, în clădirea rămasă liberă se organizează stareţia şi câteva chilii. Casa parohială a fost reparată şi se foloseşte ca trapeză. Biserica este pictată în stil realist rusesc, precum multe alte biserici din secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea din fostul Imperiu Ţarist.

Mănastirea Chiştelniţa a fost înfiinţată în anul 1994, pe lângă biserica din deal cu hramul Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil, din satul Chiştelniţa, Teleneşti.

În cadrul mănăstirii în 1992 este infiinţată o şcoală de cântăreţi. Aceasta însă din lipsă de spaţiu este transferată langă satul Zaharovca, Teleneşti, într-o fostă tabară de odihnă, reamenajată în acest scop. Tot atunci s-a deschis şi o secţie pentru dascăli.

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, a fost construită în sec. XIX, însă în perioada sovietică a fost închisă si părasită. Grosimea pereţilor zidiţi din piatră este de jumatate de metru. Are o tindă mică, pătrată, deasupra căreia se înaţă turla clopotniţei.
Mănăstirea mai are şi o biserică de iarnă, cu hramul Sfântul Pantelimon. În această biserică se poate intra prin tinda bisericii Sfinţii Arhangheli. Biserica are un plan dreptutunghiular, fără delimitări între pronaos si naos. În interior nu este pictată, pereţii fiind împodobiţi cu icoane.