Sărbătoare de suflet în protopopiatul de Strășeni

Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, sărbătorit an de an pe 27 septembrie, este una dintre cele mai însemnate sărbători creştine. În toate bisericile are loc astăzi rânduiala specială a scoaterii Sfintei Cruci în mijlocul lăcaşului de cult, iar mai apoi îmbodobită cu flori este aşezată în văzul tuturor, la loc de cinste, spre închinarea credincioşilor.Creștinii din orașul Strășeni sau bucurat de marea sărbătoare a Înălțării Cinstitei și de Viață dătătoarei Cruci. La Sfânta și Dumnezeiasca Liturgie protopopul Raionului Strășeni Protoiereul Mitrofor Victor Mihalachi a Înălțat pe Amvonul Bisericii o nemaipomenit de frumos împodobită Cruce . În ziua Înălţării Sfintei Cruci auzim citindu-se la Sfânta Liturghie Evanghelia din Vinerea Mare în care ni se înfăţişează toată drama de pe Golgota. Am auzit strigătele pline de răutate: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L”,am auzit osânda la moarte a Celui nevinovat şi Îl însoţim pe Mântuitorul Iisus cu gândul şi cu inima pe drumul greu al Crucii. Sus pe Golgota, Crucea stropită cu sângele Mântuitorului s-a sfinţit pentru totdeauna, devenind semn al Fiului Omului şi armă împotriva diavolilor.Aceasta este originea momentului în care, la sfârşitul Utreniei zilelor închinate Crucii (14 septembire şi Duminica a III-a din Postul Mare), preotul ridică Crucea în prezenţa credincioşilor. Către sfârşitul doxologiei de la Utrenie preotul cădeşte Sfânta Cruce, aşezată dinainte pe un disc pe Sfânta Masă, iar când se cântă „Sfinte Dumnezeule” preotul ia discul cu Sfânta Cruce şi, ţinându-l în dreptul frunţii, ocoleşte Sfânta Masă, vine prin mijlocul bisericii în faţa Uşilor Împărăteşti, unde rosteşte însemnând cruciş cu discul pe care se află Sfânta Cruce: „Înţelepciune drepţi!” După aceasta, în timp ce strana împreună cu toţi credincioşii prezenţi cântă troparul „Mântuieşte Doamne, poporul Tău…”, preotul aşază Sfânta Cruce pe un analog şi cădeşte cruciş Sfânta Cruce, de trei ori, iar mai apoi ridicând la frunte Sfânta Cruce rosteşte ectenia specială, credincioşii rostind după fiecare cerere „Doamne miluieşte” de 100 de ori. Săvârşind în biserică procesiunea Crucii, preotul înalţă Crucea către răsărit şi apoi către fiecare din cele trei puncte cardinale. După ce preotul a circumscris astfel spaţiul prin mişcarea verticală a Crucii, se cântă troparul „Crucii Tale…”, slujitorul se închină şi sărută Sfânta Cruce, după care intră în Sfântul Altar. La strană se cântă troparele din Minei, care ne cheamă pe toţi credincioşii „să ne închinăm lemnului celui de viaţă făcător, pe care Hristos, Împăratul slavei, de bunăvoie mâinile întinzându-Şi, ne-a înălţat la fericirea cea dintâi, pe noi care mai înainte fiind amăgiţi de vrăjmaşul prin dulceaţă, am fost goniţi de la Dumnezeu”. Prin căinţa sa („Doamne miluieşte”) şi smerenia sa (metanie mare) în faţa Crucii, creştinul poate fi, aşadar, înălţat de Hristos Cel răstignit de la pământ la cer. Ieromonahul Makarios Simonopetritul ne explică: „circumscriind spaţiul prin Cruce, creştinul va putea găsi calea centrului şi a celei de-a „cincea dimensiuni” de la care plecând se va înălţa vertical spre Dumnezeu”.

Prezenţa Crucii şi înălţarea ei în mijlocul Bisericii evocă adunarea tuturor lucrurilor în Hristos, iar după cum Hristos S-a înălţat ca să adune oamenii în unitate, credinciosul trebuie să-şi găsească mai întâi unitatea pentru a se înălţa. Însă buc uria creștinilor de la Strășeni a fost prelungită după Sfânta Liturgie. Cu stăruința și la invitația părintelui Protopop la Strășeni a fost adusă pentru închinare o mare sfințenie .

Icoana făcătoare de minuni și izvorâtoare de mir a Maicii Domnului (Umilenie) , care a venit din satul Locoti regiunea Briansc , Rusia. Icoana a fost întâlnită de o mulțime impunătoare de creștini În frunte cu părintele Protopop și alți preoți din orașul Strășeni. Sosită la Biserica în cinstea
Sfântului Ierarh Nicolae din Oraș , a fost așezată în biserică spre închinare creștinilor. Apoi de către preoții d in raion în frunte cu părintele Protopop a fost săvârșit un acatist și paraclisul Maicii Domnului. La ora 22 seara a început privegherea și Sfânta și Dumnezeiasca Liturgie .
FENOMENE MIRACULOASE CARE AU LOC ÎN SATUL LOKOTI

Apariția mirului la Icoană.

Timp de mulţi ani, din toate colţurile Rusiei, precum şi din alte ţări, spre satul Lokoti, fostele moşii ale Marelui cneaz Mihail Romanov, se îndreaptă poporul ortodox, datorită faptului că în a.1999 în casa lui Victor Vladimirovich Remizov şi a Nataliei Nikolaevna Muraşkina , a inceput să apară picături de mir pe imaginea icoanei Maicii Domnului «Умиление». Această istorie a început în a. 1994. Odată, în supermarket,Natalya Nicikolaevna a văzut un calendar de perete pe care era reflectată Icoana Maicii Dumnului «Умиление». Calenarul era din anul precedent,de aceea nu era necesitate de a-l procura. Natalia Nikolaevna deja plecase din supermarket, dar inima o durea de milă din cauza imaginei însingurată şi abandonată a Preacuratei, ce acumula cu neglijenţă praful.Revenind, ea a cumparat cele două calendare rămase, ajungând acasă,a taiat data şi lea atârnat pe perete.Odată,îmbolnăvidu-se, nu putea dormi şi citea cartea „Rusia, înainte de a doua venire”(Editura Sfintei Treimi, Lavra Serghiev,a.1993, iar pe copertă era descrisă imaginea Maicii Domnului «Умиление»). Era ora trei noaptea, când a ajuns la capitolul cu privire la deţinătorul imaginii miraculoase a Maicii Dumnului, fratele Joseph, Iver Montreal Cortez, şi, pe neaşteptate, a simţit ceva, un miros minunat/plăcut de neredat în cuvinte – din cauza răcelii, era nasul înfundat. Acesta era un parfum dens de flori, cu o puritate şi prospeţime de des-de-dimineaţă, intreaga încăpere a fost îmbibată de acest parfum . Dorind să păstreze cumva acest parfum, Natalia Nikolaevna a adus o batistă de lână, ştiind că lână poate absorbi mirosurile. În memorie a aparut un moment, despre care a citit cândva, precum că chiar şi Sfinţii au văzut-o pe Maica Dumnului, dar ei au simţit ceva ceresc la prezenţa ei, şi această simţire cerească/ parfum uneori se repeta, iar locatarii casei se mirau: de unde acest parfum? Peste şase luni, s-a confecționat chiotul pentru icoana «Умиление, iar când au deplasat-o, au observat chipul nefăcut de mână de pe partea opusă a imaginei Maicii Domnului, care radia parfumul. În noiembrie1999 au început să apară picături de ulei-mir. Confruntându-se cu acest fenomen,proprietarii se întrebau „ce să facă”și s-au adresat către autorităţi …, dar n-au găsit soluţionare.Între timp, au apărut şi alte icoane în casă care slobozeau undelemn . Informaţia despre miracol a apărut în presă. Gazdele erau nedumerite:  -Suntem oameni simpli, păcătoşi, spunea Natalia.Plăsaţi-vă în locul nostru. În fiecare încăpere avem icoanele şi din ele izvorăște ulei. Cum să trăieşti printre aceste sfințenii, când uneori cu soţul meu ne mai certăm sau spunem ceva incorect? Revii de la muncă, doreşti să te odihneşti, iar pelerinii au venit la noi de departe… Uneori dormim cu întreruperi, iar soţul chiar a vrut să închirieze un apartament pentru a ne odihni. Zvonurile despre miracol s-au răspândit, iar despre proprietarii casei care mereu era plină de parfumul plăcut de la icoane se vorbea diferit. Unii declarau „sfinte icoanele, alţii ne bârfeau ca pe oameni nevinovati, susţinând că aceştia împrăștie parfum cu un aspirator sau alte metode şi chiar există şi martori oculari.Bîrfele îi descurajau, dar cel mai mult îi preocupa / îngrijora problema principală: de ce anume în casa lor apar icoane de așa mare sfințenie.. Cu această întrebare s-au adresat la duhovnicul shiigumenul Pustiului Optina Ilie.El/bătrânul a răspuns:  -Maica lui Dumnezeu vine şi aduce şi Sfinţii Săi. Acesta este harul ei. De atunci, locatarii s-au calmat. Nu se mai îndreptăţeau în faţa nimănui, nu încercau să respingă bârfele, luând totul ca voia lui Dumnezeu. Consolidare au primit şi de la Arhimandritul Hermogen din mănăstirea Sveatogorsk. El a luat icoana în celula sa şi se ruga în genunchi în faţa ei.  -Să nu credeţi că veţi fi întâmpinaţi cu flori şi vor aduce tort/dulciuri – i-a avertizat el pe ocrotitorii/custozii icoanei. Daca este un miracol adevărat, să fiţi pregătiţi spre necazuri, în voi vor arunca cu pietre. Şi mai marele/ stareț Nicolae Guryanov auzind despre minune, a prezis:  -Este o minune printre toate minunile, care va fi în Rusia! Preasfințitul  Melhisedec, care până recent a condus erarhia Briansk, a vizitat satul Lokoti, și asistând la rugăciune, a spus: -Am fost la Muntele Athos,în Ierusalim, dar asemenea miracol nu am văzut. Cu binecuvântarea episcopului  Melhisedec a fost construită o capelă. În prezent, peretii capelei se pictează. Capela este împărţită în două părţi, o parte din pereţi este dedicată familiei Romanov, acolo va fi şi icoana cneazului Mihail Romanov. În centrul capelei este plasat un altar mare cu icoana Maicii Domnului «Умиле­ние», di care izvorăște mir continuu. Majoritatea pelerinilor mărturisessc că imaginea Maicii Domnului s-a modificat şi icoana devine tridimensională mai mare. Stelele de pe frunte şi umeri licăresc, lumina de pe faţa Fecioarei pulsează, ochii sunt deschși ma tare. S-a arătat şi îmbrăcămintea Fecioarei, schimbându-şi culooarea de la albastru la bej.La al doilea etaj al casei a fost organizat o încăpere de rugăciuni. Foarte dens izvorăște mirul de la portretul Sf Ioan de Kronstadt, este îmbibat cu mir chiar şi tapeta dedesubt.Icoana din hârtie „Cupa inepuizabilă” este untr-o tava largă şi slobnoade mir înainte de vizita pelerinilor. Tavaua este umplută cu mir suficient pentru ungerea tuturor oaspeţilor. Datorită cantităţii de mir, gospodarii ştiu câţi oaspeţi să aşteate.În casă slobod mir toate icoanele,fiecare în felul său. Curgerea de mir se opreşte şi se reporneşte. Dacă la început mirul a curs pe sticla externă, mai târziu icoanele au început a izvorâmir   şi în interior, atât pe chip, cât şi pe partea interioara a sticlei.Mirul este divers în aparenţă, la culoare şi compoziţia lichidului: de la substanţă densă până la stare de rouă. Aroma dulce de multe ori depinde de curgerea sa, acest mir umple farfurioara – o sărbătoare la Biserica. De exemplu, în ziua de Paşti mirul poate fi un buchet foarte complex de condimente ,de Lauda Maicii Domnului este dominat parfumul de iasomie, în zilele de sărbătoarea Sfantului Nicolae – de pin, iar la naşterea lui Hristos – parfum detrandafiri.Despre viaţă Maicii Dumnului se ştie, că a fost meşteriţă. Se pare, că mâna ei de artă este vizibilă într-o frumoasele cruci, turnate din mir pe prăjiturile de Paşti, în decorul de mir al icoanelorşi a florilor.

Biroul de presă al Protopopiatului Strășeni.