Daruri cu ocazia Nașterii Domnului

Postul este perioada cea mai prielnică milosteniei şi rugăciunii, căci acestea ne înalţă la Dumnezeu.

Să luăm exemplu din viaţa Sfântului Mucenic Fanurie, care, trăind în pustie, era atât de milostiv, că hrănea drumeţii din puținul pe care-l avea și le aducea de departe și apă de băut.

Având o dragoste deosebită pentru oameni, mai ales pentru cei aflaţi în necaz, el cu lacrimi multe se ruga pentru muţi, pentru care spunea: „Deschide buzele lor cele închise, luminează-le mintea, ca să Te slăvească pe Tine, şi cu buzele lor să sărute chipul Tău cel nefăcut de mână şi cu lacrimi să spele intrările în biserică, ca astfel să se proslăvească numele Tău cel sfânt”.

Iar pentru surzi se ruga cu mai multe lacrimi, zicând: „Auzi-mă pe mine, Doamne, în ceasul acesta de acum, cercetează şi deschide auzul robilor Tăi, ridică greutatea neauzirii, ca auzind să audă glasul clopotelor Tale cele sfinte şi toate sunetele de pe pământ”.

Şi atît de mare era rugăciunea lui către Dumnezeu, că uneori şi păgânii plângeau auzindu-i rugăciunile şi văzându-i lacrimile. Nici o rugăciune a lui Fanurie nu a rămas neascultată de către Dumnezeu.

Şi noi în perioada Postului Naşterii Domnului să ne rugăm pentru aproapele nostru care se află în necaz, să-i ajutăm pe cei nevoiaşi. Prin aceste fapte, care ne înalţă la Dumnezeu, noi sporim duhovniceşte. Căci scris este: „Cine îşi astupă urechea la strigătul celui sărman şi el, când va striga, nu i se va răspunde.” (Pildele 21, 13).

În perioada Postului Naşterii Domnului Portalul Tineretului Ortodox din R. Moldova LOGOS.MD a lansat campania de binefacere „DARURI DE CRĂCIUN – 4” pentru Şcoala Internat specială pentru copii hipoacuzici din satul Hârbovăț (Călăraşi). Elevii de la internat trăiesc departe de rude şi apropiaţi, iar deficienţele lor nu le permit să se bucure de acele lucruri mici care fac viaţa mai frumoasă.

În această instituţie sunt internaţi 122 de copii cu deficienţe de auz din toate raioanele republicii. Copiii sunt de la vârsta preşcolară (8 copii), din clasele I-V (58 copii), restul copiilor din clasele a VI-X.

Multe sunt necesităţile şcolii, copiii ducând lipsă de rechizite şcolare, inventar sportiv, jocuri şi altele.

Campania se va încheia după 14 ianuarie.

Să ajutăm aceşti copii lipsiţi de bucuria de a cunoaşte lumea sunetelor!

Să le aducem bucuria Naşterii a lui Hristos!

Pentru mai multe informaţii puteţi intra pe Forumul Tinerilor Creştini-Ortodocşi din Moldova.