Creştinii ortodocşi vor putea solicita acte de identitate fără IDNP și date biometrice (forma nr. 9), dar nu vor putea primi și pașapoarte fără cipuri biometrice

Fiind luate în considerație manifestările de refuz, exprimate de unii creştini ortodocşi în privința primirii pașaportului cu date biometrice, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova (MTIC) a întreprins măsuri pentru documentarea acestei categorii de persoane cu acte de identitate fără număr de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi fără date biometrice suplimentare – actul de identitate provizoriu (Formularul nr. 9).

MTIC menționează, însă, că nici o ţară din lume nu va permite intrarea pe teritoriul său unei persoane cu act de identitate fără IDNP, pe simplul motiv că nu ar recunoaşte un document ce nu corespunde standardelor internaţionale, prevăzute de instrucţiunile ICAO, la care Republica Moldova este parte şi care stabilesc anumite cerinţe tehnice faţă de documentele de călătorie mecanolizibile.

Reprezentanții ministerului anunță că în toate statele lumii instituţiile religioase s-au conformat cerinţelor legale stabilite.

Precizăm că acest document alternativ este eliberat şi în continuare la solicitarea enoriaşilor şi este valabil pe teritoriul Republicii Moldova în aceleaşi condiţii cu buletinul de identitate.

După cum menționează unele situri, paşaportul cu date biometrice conţine un cip cu date biometrice ale posesorului şi anume: fotografia digitală, amprentele digitale, precum şi datele personale ale posesorului, cum ar fi: numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul paşaportului, data eliberării şi data expirării termenului de valabilitate al acestuia, semnătura posesorului documentului. Paşaportul cu date biometrice este cel mai protejat document pentru trecerea frontierelor şi este acceptat şi recunoscut de UE în procesul de migraţie.

În primele zile ale anului curent au fost depuse 3827 cereri pentru obţinerea paşaportului cu date biometrice. Costul pentru perfectarea şi eliberarea paşaportului cu date biometrice al cetăţeanuluiRM este de 850 lei pentru 30 zile.

Amintim că începînd cu 1 ianuarie curent cetăţenii Republicii Moldova primesc doar paşapoarte cu date biometrice, aceasta fiind o condiţie obligatorie a Uniunii Europene pentru liberalizarea regimului de vize între RM şi Uniunea Europeană.

www.unimedia.md