ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Mănăstirea Curchi

Deja s-a format o frumoasă tradiție ca în una dintre duminicile Postului Mare Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir să liturghisească la Mănăstirea Curchi. Astfel, în ziua prăznuirii Sf. Ioan Scărarul, în cea de-a patra duminică a Postului Paștelui, Vlădica Vladimir, dimpreună cu starețul mănăstirii, Preacuviosul Părinte Siluan (Șalaru) și un numeros sobor de preoți a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul „Sf. Irh. Nicolae” la care a participat obștea monahală, numeroși credincioși și ctitori ai mănăstirii.
Serviciul divin de o frumusețe deosebită a lăsat o amprentă profundă asupra creștinilor care pătrunși de pietate au primit hrana duhovnicească atât de necesară și atât de dorită.
Pentru protodiaconul Oleg Plopan, această zi a avut o semnificație specială, deoarece a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei „Acoperământul Maicii Domnului”, s. Bubuieci, mun. Chișinău.
Cu această ocazie, Părintele Oleg a primit felicitările Părintelui Stareț Siluan, Preacuvioșia Sa urându-i nou hirotonitului slujitor să nu uite niciodată aceste clipe de maximă importanță spirituală și să-și ducă ascultarea încredințată de către Arhipăstorul Bisericii Ortodoxe din Moldova cu cinste și frică de Dumnezeu.
Preacuvioșia Sa a avut un deosebit cuvânt și pentru Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, în care i-a mulțumit pentru deosebita grijă părintească pe care o are pentru clerul și poporul din cuprinsul Mitropoliei Moldovei și în special pentru Mănăstirea Curchi și obștea de aici. Părintele Siluan a apreciat înalt ajutorul cu sfatul și cu fapta pe care Vlădica Vladimir îl dă permanent și a menționat că este așteptat aici întotdeauna cu dragoste creștinească și smerenie fiiască.
La rândul său arhipăstorul a făcut aprecierile cuvenite primirii deosebite de care a avut parte și a subliniat că Mănăstirea Curchi își merită pe deplin titlul de perlă a Ortodoxiei moldave atât prin bogatul ei trecut istoric, cât și prin obștea monahală care cu atâta înțelepciune este păstorită de Preacuviosul Părinte Siluan. Mitropolitul a mai adăugat că întotdeauna revine cu plăcere în acest loc de pace și regăsire spirituală.

www.mitropolia.md