Conferinţă dedicată familiei creştine la Patriarhia Română

Patriarhia Română şi Comunitatea Santâ Egidio au organizat ieri, 24 mai, în Aula Magna ”Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei conferinţa cu titlul ”Să convieţuim într-o perioadă de criză – familia lui Dumnezeu, familia omului, familia popoarelor”. În cadrul acestui eveniment a fost lansată ultima carte a cunoscutului teolog ortodox francez Olivier Clément, ‘Repere spirituale pentru omul de azi’. Conferinţa de la Patriarhie a reunit o serie de cunoscuţi teologi şi specialişti în viaţa socială şi bisericească, din ţară şi din străinătate, care au prezentat criza familiei creştine în Europa, dar şi soluţii de salvare a acestei instituţii fundamentale. La conferinţă a participat Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. În deschidere, moderatorul întâlnirii, Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a urat bun venit invitaţilor şi a făcut o scurtă trecere în revistă a temelor care vor fi dezbătute, conexe cu marea temă abordată: familia creştină. Conferinţa a fost împărţită în trei mari secţiuni: Familia lui Dumnezeu, Familia omului şi Familia popoarelor, în cadrul cărora au fost citite referatele invitaţilor. La conferinţă a vorbit Andrea Ricardi, fondatorul comunităţii SantâEgidio, părintele Nicolae Achimescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Paul Poupard, Cardinal al Sfântului Scaun, care a prezentat învăţătura Bisericii Catolice despre familie, sintetizată la Conciliul II Vatican, Monseniorul Leon Lemmens, Episcop auxiliar de Mechelen-Bruxelles, părintele George Militaru, de la Sectorul social-filantropic al Episcopiei Române Ortodoxe din Italia, Adrian Nicolae Lemeni, secretar de stat pentru Culte, Monseniorul Marco Gnavi, directorul oficiului Ecumenismul şi Dialogul Interreligios al Diecezei din Roma, Ilie Bădescu, profesor la Facultatea de Sociologie din Bucureşti.
Teologul Olivier Clément a fost comemorat la conferinţă
După prezentarea referatelor a urmat o sesiune festivă, de comemorare a teologului ortodox Olivier Clément, ocazie cu care s-a lansat cartea ‘Repere spirituale pentru omul de azi’, după cum ne informează ‘Ziarul Lumina’. Lucrarea cunoscultului teolog francez a fost scrisă cu puţin timp înainte de mutarea sa la Domnul, iar ediţia în limba română, apărută la Editura Basilica a Patriarhiei, conţine cuvântul-înainte al Preafericitului Patriarh Daniel. Profesorul Andrea Ricardi a elogiat personalitatea şi opera teologului Olivier Clément, care a realizat o sinteză vie între credinţa ortodoxă specifică Orientului şi pragmatismul şi realismul occidental. ‘Olivier Clément era unul dintre puţinii maeştri ai secolului al XX-lea care au trăit în acelaşi timp Orientul şi Occidentul. Francez de origine, a trăit experienţa războiului mondial. Provenea dintr-o familie laică, socialistă, dar a trăit dramele unor numeroase căutări începute în tinereţea sa. Voia să găsească ceva care să-i umple sufletul gol. În urma unei istorii îndelungate, a găsit credinţa în Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe. A primit botezul şi a devenit un credincios al acestei Biserici, teolog şi profesor la Institutul ‘Saint Serge’ din Paris. Era un copil al Occidentului, impregnat de cultura şi problematica europeană, dar a găsit credinţa în Hristos în Orient. Gândirea lui era în acelaşi timp orientală şi occidentală. Teologia lui era o teologie care respiră cu ambii plămâni ai Europei. Olivier Clément a căpătat ceea ce se cheamă libertate a duhului venită din credinţa şi spiritualitatea ortodoxă’, a spus Andrea Ricardi.
La finalul congresului, Preafericitul Patriarh Daniel a prezentat în sinteză concluziile tuturor referatelor susţinute, arătând că familia trece printr-o criză datorată slăbirii comuniunii de iubire dintre soţi şi a relaţiei cu Dumnezeu, dar şi datorită societăţii moderne care o supune la foarte multe provocări şi care devine un mediu în care familia tradiţională nu se mai poate regăsi. ‘În Noul Testament, căsătoria se înalţă în har prin prezenţa Mântuitorului în familie. Păcatul a venit în lume printr-o familie, printr-un cuplu, Adam şi Eva, iar prima minune a Mântuitorului Iisus Hristos este săvârşită în momentul întemeierii unei familii la nunta din Cana Galileii. Efrem Sirul spune că după cum apa este transformată în vin şi a adus bucurie, tot aşa căsătoria naturală este transformată în binecuvântare de a fi icoana eshatologică a iubirii dintre Hristos şi Biserică. Ruperea legăturii omului cu Dumnezeu produce o mulţime de rupturi la nivelul existenţei umane, în familie, în comunitate sau în societate, şi în cele din urmă ruptură între popoare’, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
www.basilica.ro