Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a vizitat satul său natal – Chiperceni din Blagocinia de Orhei

 

Lunea de după Duminica Sfîntului Apostol Toma este prima zi din perioada pascală închinată rugăciunilor de pomenire pentru strămoşii, părinţii, rudele, apropiaţii noştri care întru dreapta credinţă s-au mutat la cele veşnice. Conform unei frumoase tradiţii ortodoxe, în această zi, plină de semnificaţii eshatologice, toţi creştinii se adună în cimitire pentru a împărtăşi şi celor adormiţi bucuria şi lumina prezentă a Învierii. Aceste locaşuri de veşnică odihnă care altădată ne răvăşeau sufletul cu nostalgii şi amintiri dramatice, astăzi răsună de triumfătoarea şi dătătoarea de speranţă cîntare pascală: „Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.
Cu acest frumos prilej, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a vizitat localitatea sa de baştină – satul Chiperceni, raionul Orhei. Cu deosebite emoţii a intrat în Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, pe care a frecventat-o de mic copil şi în care a slujit ca preot paroh timp de zece ani. Aici a fost întîmpinat cu multă căldură şi dragoste de către mulţimea creştinilor în frunte cu preoţii satului – Constantin Jalbă şi Efim Darii. În curtea Bisericii a săvîrşit un parastas de pomenire a întemeietorilor Sfîntului Lăcaş – fericiţii întru adormire protoiereii Ioan şi Feodor Laşcu. Este demn de amintit şi faptul că dinastia Laşcu a ctitorit nu doar Bisericile din sat, ci şi alte instituţii de menire socială – policlinica, spitalul satului, moara, oloiniţa etc. A fost pomenit şi vestitul în Ţara Moldovei duhovnic trecut către Domnul, arhimandritul Nectarie Laşcu şi şeful morii mănăstirii Curchi de pînă la închiderea ei, monahul Pahomie Laşcu. În cuvîntul rostit la încheierea slujbei, vladîca Nicodim a vorbit credincioşilor despre importanţa păstrării comuniunii duhovniceşti cu înaintaşii noştri în lumina Învierii, avîndu-i drept călăuză şi urmîndu-le în tot exemplul bun al credinţei şi al faptei. În acest context, Prea Sfinţia Sa a adus mulţumire urmaşilor de astăzi ai familiei Laşcu, care, asemenea strămoşilor lor, ctitoresc Sfintele Lăcaşuri ale satului Chiperceni şi poartă o deosebită grijă faţă de instituţiile de menire socială de aici. O grijă deosebită a manifestat vladîca şi faţă de starea cimitirului din satul său natal, care are nevoie urgentă de construirea porţii şi a zidurilor noi. De aceea s-a dat binecuvîntarea de a organiza în această zi o colectă de bani de la toţi creştinii prezenţi în cimitir pentru a putea începe imediat construcţia. Şi primarul satului, Nicolae Dvornic, salutînd vizita Prea sfinţitului Nicodim la baştină, a susţinut acastă intenţie nobilă şi a afirmat că, în pofida modestelor mijloace financiare de care dispune primăria, va contribui în măsura posibilităţilor la bunul mers al lucrărilor.
Cu binecuvîntarea Întîi Stătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfinţiei Sale Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Prea Sfinţitul Nicodim a hirotesit în rangul de protoiereu pe preoţii Constantin Jalbă de la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi Efim Darii de la Biserica „Minunea Arhanghelului Mihail” din satul Chiperceni. În felicitarea adresată noilor protoierei, vladîca a accentuat şi marea responsabilitate pe care o vor avea de acum încolo în păstorirea turmei lui Hristos. Satul Chiperceni este în totalitate ortodox, iar pentru faptul că unii nu frecventează biserica este şi vina preoţilor, care au o mare răspundere şi datorie de a lucra „cu timp şi fără timp”, cu fiecare familie, cu fiecare creştin în parte, pentru a sădi cu multă răbdare şi pricepere sămînţa credinţei în Hristos în inima fiecăruia, aşa cum au ştiut s-o facă cu succes preoţii din dinastia Laşcu, a mai subliniat vladîca.
De la Biserică, Prea Sfinţitul Nicodim împreună cu preoţii şi enoriaşii a urcat spre cimitirul satului unde a oficiat un parastas la mormîntul părinţilor săi Vasile şi Ana.
La despărţire, vladîca a oferit în dar creştinilor prezenţi în cimitir cîte o iconiţă cu Învierea Domnului.