Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, răspunde afirmaţiilor nefondate

Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove este nedumerită de difuzarea unei ştiri potrivit căreia Direcţia mitropolitană a primit impunătoare sume de bani din partea Băncii ruse „Gazprombank”. Chiar dacă reprezentanţii Mitropoliei Moldovei au avut o întrevedere cu oficialităţile băncii, acestea nu au presupus transferuri băneşti şi nu au fost determinate de vre-un factor politic-bisericesc. Biserica nu a primit ajutoare financiare şi nici nu a convenit cu oficialii băncii sau ai Patriarhiei în vederea finanţării unor proiecte pentru Biserica Ortodoxă din Moldova.
Nici vizita Patriarhului Kiril în Republica Moldova, preconizată pentru luna octombrie 2011, nu poartă un caracter politic sau dictatorial prin care s-ar încerca impunerea unor strategii ruse în acest spaţiu. Vizita Întâistătătorului rus este una canonică şi prima în calitate de Patriarh, care va avea caracter de comuniune liturgică şi de familiarizare cu viaţa eclesială din republică.
Mitropolia regretă difuzarea unor informaţii confuze, cu atât mai mult că agenţiile de presă nu au indicat cel puţin numele oficialilor care au prezentat aceste informaţii eronate, denigratoare la adresa Bisericii.