Prima întâlnire a Comisiei interortodoxe de Bioetică

În anul 2008, cu ocazia întâlnirii Intîistătătorilor Bisricilor Ortodoxe la Constantinopol,s-a hotărât înființarea unei comisii interortodoxă de Bioetică. Aceasta urma să dezbată marile probleme de Bioetică și față de care Bisericile Ortodoxe trebuie să formuleze și să expună un punct de vedere comun. Responsabilitatea organizării primei întruniri a respectivei comisii și-a luat-o Patriarhia Ecumenică. Aceasta a organizat întrunirea la Academia Ortodoxă a Cretei din Kolimbario, în perioada 23-26 mai a.c. La invitația Patriarhiei Ecumenice, la această întrunire au luat parte reprezentanții Patriarhiilor Bisericilor Ortodoxe (cu excepția reprezentanților Bisericii Ortodoxe Bulgare) și ai Bisericilor Ortodoxe Autonome și Autocefale din Europa.
Întrunirea a fost condusă de mitropolitul Ioan de Pergam (Zizioulas), reprezentantul Patriarhiei Ecumenice.

www.ziarullumina.ro